Okategoriserade

Frågor till Eero Kumpujärvi, flyktingsamordnare

Dessa frågor har Daniel Törnsten ställt till Eero kumpujärvi till Omsorgsnämndens möte den 21 November

  

Frågor till Eero Kumpujärvi, flyktingsamordnare i Hällefors kommun.

 

Jag Daniel Törnsten (V), har tagit del av hyresnämnden i Linköpings protokoll angående ärende 1119-06, Nafisa Khavari och Skarets Fastigheter Aktiebolag. Samt ärende 427-06.

Det är med stor bestörtning jag läser att Nils Olav Skaret utför godtyckliga hyrehöjningar, inte följer allmänyttans hyresnivåer, gör upp hyra med tjänsteman på kommunen samt hyr ut lägenheter i dåligt skick.

Jag har därför några frågor till Eero kumpujärvi (Jag hänvisar till ärenden som återfinns i fotnoten inom parantes).

 

Skaret anför att han "inte tar så högtidligt på klagomål eftersom det blir många klagomål och det tar tid att åtgärda bristerna" (1).

Det framkommer även att Nafisa Khavari har uppgett att " Nils Olav Skaret har nonchalerat alla felanmälningar" (2).

Om familjer kommer till dig angående problem med lägenheten, vilken är då rutinen?

 Skaret anför att han "sätter hyran för sina lägenheter i samförstånd med flyktingmottagningen, inte i jämförelse med allmännyttan"(1). Stämmer detta?

 Skaret menar hyresättningen baseras på antal medlemmar i familjen, och man har kommit fram till att 1300 kr/person anses rimligt. Enligt Hyresnämnden i Linköping bör inte hänsyn tas till detta (1), håller du med hyresnämnden?

 Hyresnämnden i Linköping beslöt att sänka månadshyran från 9619:- till 6279:-. (2) Hur ser hyran ut i resten av Skarets bestånd ?

 Har Skaret betalat tillbaka några pengar till familjen?

 Det framkommer i protokoll från (2) att lägenheten är i undermåligt skick, har du inventerat Skarets lägenhetsbestånd?

 Har du mätt lägenheternas storlek? 

Hur meddelas hyreshöjningar?

Är det du som skickar hyresavin till familjerna?

Hyresnämnden " beaktar därvid även Nils Olav Skarets närmast frapperande ståndpunkt att en fastighetsägare får göra upp hyran med en kommunal tjänsteman" (2).  Hur ser du på den skrivelsen?

 

Tacksam för svar på dessa många frågor.

Daniel Törnsten, gruppledare Vänsterpartiet Hällefors

 

 

Fotnot:

1; Ärende; 8427-06 Hyresnämnden i Linköping

2; Ärende 1119-06 Hyresnämnden i Linköping

Skriv en kommentar