Okategoriserade

Allmän kommunalpolitisk debatt del 1

Denna första del handlar om den borgeliga regeringens politik och vad den får för konsekvenser i Hällefors

 


Allmän kommunalpolitisk debatt del1:                                     KF 2007-11-06


 


Förra året när vi hade denna kommunalpolitiska debatt hade den nya moderatledda regeringen just tillträtt. Från Vänsterpartiet var vi oroliga för hur det skulle gå. Från regeringspartierna uttrycktes tydligare än tidigare en nedvärderande syn på de svagare i samhället både när det gällde människor som har det kämpigt och även kommuner som har det kämpigt. Dom kommunerna är ofta små – ungefär som Hällefors – och ofta belägna i glesbygdsområden – ungefär som Hällefors – och ofta med en utflyttning och inte alltför stark företagsetablering – ungefär som Hällefors.


 


Moderaterna hade gått till val på att vanliga människor fuskar. Det har ju visat sig sedan dess vilka det är som fuskar. Moderatlistan är lång. Några exempel: Kulturministern, Handelsministern, Migrationsministern, Finansministern, för att inte tala om de senaste dagarnas skandal kring Schenström. Hon var ute o söp som ni vet och då fick hon säga upp sig och för det fick hon en fallskärm på 2 miljoner kronor. Tack alliansen! ”Efter sig själv dömer man andra” brukar det sägas och det stämmer i det här fallet ganska bra. Är det några som befinner sig i ett ”utanförskap” är det den moderata makteliten i Sveriges regering.


Bara för att några överklassmoderater anlitar svart städhjälp tror regeringen att alla i Sverige anlitar svart städhjälp. De välbeställdas omvärldsuppfattningar präglar regeringens politik och resulterar i vilka politiska beslut som fattas. Och det är inte till vanliga människors fördel.


 


Här i Hällefors KF förra året tyckte Socialdemokraten Sture Beckman att situationen inte alls var så alarmerande som vi, och centerpartisten Zetterlund sa att ”nu är vi på gång”. Nog fan har ni varit på gång alltid! (ursäkta uttrycket)


–         Hårdare tag mot sjukskrivna.


–         Fastighetsskatteschabbel med resultatet att endast de välbeställda får skattesänkningar


–         Höjda trafikförsäkringar som drabbar bilburna i glesbygd och som betalas oavsett inkomstnivå.


–         Huvudlösa utförsäljningar av gemensam egendom allt från välfungerande statliga företag vars vinster stärker statskassan till kommunala gymnasieskolor. Som den i Täby som såldes för 9 miljoner till en moderat rektor och en lärare. 9 miljoner var väldigt billigt eftersom bara renoveringen som genom fördes året innan resulterade i en investering på 40 miljoner. När kommer förslaget att Pihlskolan eller Klockarhagsskolan ska säljas ut?


 


–         Försvagning av fackföreningarna genom kraftiga avgiftshöjningar vilket resulterat i att många tvingas välja mellan fackföreningsmedlemskap och A-kassan. (Sedan september har 320.000 lämnat a-kassan och bara LO har tappat 100.00 medlemmar.) Detta innebär att många nu är oorganiserade och oförsäkrade mot arbetslöshet vilket skapar sämre förutsättningar att förbättra sin livssituation. Detta får allvarligare konsekvenser för orter som Hällefors än tex Täby.


 


Försämringar i a-kassan har satt större press på arbetslösa. Dessutom riskerar många deltidsarbetande i offentlig sektor, oftast kvinnor, att förlora a-kassan pga det nya hårdare kravet på 80 timmars arbete i månaden. (för att få rätt till arbetslöshetsförsäkringen införts.) Detta får negativa konsekvenser för många Hälleforsare och för den kommunala ekonomin. En konsekvens är att vi måste utöka till flera heltidstjänster (vilket i och för sig är bra) men om vi inte gör det ökas trycket på försörjningsstödet.


 


Detta är några exempel på en större generell förändring som syftar till att minska välfärdsstatens förmåga att fördela ekonomiska resurser. Den sympatiska tankefiguren ”Av var och en efter förmåga till var och en efter behov” har av alliansregeringen förvandlats till – Om du inte har förmåga så har du inga behov – och skyll dig själv. Mer till dom rika, mindre till dom fattigare. Konsekvenserna är ökade klassklyftor och ökad utslagning! Regeringens verksamhet är dessutom på gränsen till kriminell, dels genom enskilda politikers ageranden, oftast moderater, och dels genom att man snor resurser från de som inte har det så fett, alltså de som behöver dem mest.


 


Vi i vänsterpartiet försöker göra vad vi kan för att möta denna våg av högerpolitik som sköljer över oss. Vi vill möta den på kommunal nivå – och även i denna församling!


 


Jag måste här ställa en fråga till Hälleforsmoderaterna och Hälleforscenterpartisterna ang detta. Hur ni ser på konsekvenserna av dessa alliansåtgärder för Hälleforsarna? 750 personer är inskrivna på arbetsförmedlingen i Hällefors, inkl deltidare och av den arbetsföra befolkningen i kommunen är det en ganska stor andel. De skulle nog vara väldigt intresserade av att höra hur nedskärningar i a-kassan tvingar fram fler jobb i just Hällefors. En annan fråga är: Vad tror ni händer med det sociala försörjningsstödet, som är kommunala medel, när A-kassans skärs ner? Eftersom A-kasseresurserna är statliga innebär detta en minskad intäkt för Hällefors i stort gentemot staten. Det som händer för medborgarna är att både den disponibla inkomsten och ersättnings nivåer sakta men säkert sjunker vilket gör att barnfamiljer snart kvalificerar för socialbidrag. Denna oro finns och det scenariot har jag inte hört någon moderat, centerpartist, eller sosse heller för den delen tala om. Vad tror ni, Herr Zetterlund och fru Johansson, Vad får försämrade A-kasseregler för konsekvenser den kommunala ekonomin och för innevånarna i Hällefors?

Skriv en kommentar