Okategoriserade

Allmän kommunalpolitisk debatt del 2

Denna del handlar om arbetet och attityden i de kommunalpolitiska församlingarna med exempel från Kommunstyrelsen

  

 

KF 2007-11-06

Allmän kommunalpolitisk debatt – del 2

 

Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp ett ämne som diskuteras alltför sällan här i kommunfullmäktige, nämligen den om hur det egentligen står till i de kommunalpolitiska församlingarna. Detta fastän vi har det övergripande ansvaret. Den 16 oktober 2007 deltog jag som åhörare på ett KS sammanträde. Det kändes viktigt för mig som KF ledamot att närvara då några mycket viktiga frågor stod på dagordningen, bland annat skulle den slutliga budgeten tas för 2008. En annan viktig fråga skulle handla om tillväxtsatsningar och Hällefors kommuns nya bok som kallas för "Kokbok för tillväxt" och som finns med på på vårt möte idag. Denna fråga var väldigt luddigt formulerad på dagordningen men visade sig vid sittande möte vara ett förslag till ett tillväxtprogram. En tredje viktig fråga var en presentation av revisorsgranskningen av kommunstyrelsen.

 

Hur gick det då tror ni? Jo, budgeten forcerades av ordförande Pentti Supponen så snabbt att han knappt lade märke till reservationer och avvikande meningar. Han uppvisade ett cirkusartat förhållningssätt som gav intrycket att beslutsordningar i princip inte existerade. På mötet hade man lagt ett beslutsförslag att kokboken skulle ges en status som kommunalt tillväxtprogram. Men inga ekonomiska siffror redovisade trots att både moderaten Johansson och socialdemokraten Supponen, de som varit ytterst politiskt ansvariga för att ta fram underlaget, tydligt understök att detta skulle få ekonomiska konsekvenser. Trots protester gavs inga siffror eller indikationer på hur detta skulle finansieras. Slutligen när det kom till revisorsgranskningen så bestämde helt plötsligt ordförande Supponen att mötet inte längre var offentligt utan press och åhörare uppmanades lämna lokalen. Eftersom jag var åhörare så blev jag tvungen att avlägsna mig så jag vet inte hur mötet fortgick. Jag lämnade kommunhuset med en känsla av obehag och uppgivenhet, och jag kände mig lite rädd också. Vad var det jag hade sett? Var det kanske den omhuldade "processtyrningen" som praktiserades, eller var det rentutav ett "kreativ förhållningssätt"? Det hade i alla fall inte med en fungerande och sund kommunaldemokrati att göra. Ingen i kommunstyrelsen protesterade vad jag kunde uppfatta under den tid jag befann mig där, däremot visar protokollet på ett antal reservationer i frågan om utestängningen av allmänheten. Detta tyder nog på att inte alla teg och samtyckte, gudskelov.

 

Det här är anmärkningsvärt. Att allmänheten och Bergslagspostens reporter blev utkörda är ju en sak men det värsta var den stämning och utbredda nonchalans som fanns och finns bland den lokala politikereliten. Det är egentligen bara några få personer som sätter stämningen, men många tiger och därmed i praktiken samtycker. Den lite otäcka stämning och flabbande attityd som rådde vid detta möte skapar ingen bra mötesatmosfär och är direkt förödande när viktiga frågor om kommunens förvaltning och ortens utveckling ska fattas. Detta sker i ett av de högsta beslutande organen i kommunen.

 

För ett par år sedan deltog jag ganska ofta på KS möten och visst kände jag redan då att en väldigt speciell stämning rådde i relationen mellan politikerna, en stämning där avvikande meningar inte tas på allvar och där kritik, speciellt mot de sk "näringslivssatsningarna" bemöts med en nedvärderande attityd som stämplar frågeställaren allmänt som "bakåtsträvare". Det fanns också då en ökande tendens att fatta beslut i stängda rum med endast nyckelpersoner närvarande. Jag kommer ihåg att man angående budgeten argumenterade i KS utifrån påståendet att beslut tagits i kontaktgruppen, trots att det inte är ett beslutsorgan. Jag minns också hur Supponen argumenterade emot att gruppledarna skulle få ökad insyn genom att tillåtas närvara på styrgruppens sammanträden – och han fick sin vilja igenom. Bristen på uppföljning och genomskinlighet när det gäller den sk styrgruppen har påtalats flera gånger av både oss politiker här i KF och revisorerna.

 

Det finns några skillnaden mellan mina erfarenheter av KS atmosfären för ett par år sedan och den atmosfär jag upplevde den 16 oktober – det verkar ha blivit värre. Jag tycker inte att man fortsätta så här. Jag kan inte, och jag vill inte ta ansvar för verksamhet som sköts under sådana miserabla former. Jag känner att jag måste göra något.

 

Jag är nyfiken på hur min kritik kommer att mottas, med ilska, eller avståndstagande, eller kanske demonisering av kritikern, eller insiktsfull självreflektion? Eller möts den kanske av den öronbedövande tystnaden?

 

Den bild av "Hällefors" som Supponen producerade i kommunstyrelsen den 16 oktober är ingen bild jag är stolt över, och ingen bild som är förenlig med ett genomskinligt och demokratiskt arbetssätt. Dessutom vet vi att människor runtomkring far illa. Jag är rädd för att detta är toppen på ett isberg. Nu har jag har fått nog! Jag vänder mig till er som har liknande synpunkter och frågar – Vad ska vi göra?

 

Skriv en kommentar