Okategoriserade

Tilläggsförslag till tillväxtprogrammet ”Kokbok för tillväxt”

Vänsterpartiet tyckte ändå att vissa delar av tillväxtprogrammet var riktigt bra och ville att dessa skulle prioriteras.

  

KF 071106  (KS §161)

 

 

Tilläggsförslag:

 

 

 

Vi föreslår att följande mål/åtgärder prioriteras i ett inledningsskede:

 

  1. "Transparenta satsningar och förankring hos befolkningen." (s 49)
  2. "En måltidssatsning inom offentlig verksamhet skulle leda till många nya arbeten inom näringen: Ut med halvfabrikat och centraliserad mat, in med färska råvaror, gärna lokalproducerade. Det skulle höja statusen för dem som arbetar med mat i offentlig sektor. Efterfrågan skulle skapa en stor marknad för lokalproducerade varor." (s 45)

 

Vi föreslår att Styrgruppen får i uppdrag att initiera/genomföra arbetet med de två ovanstående målen och att de dessutom redogör för hur ´"processinriktningen" (sid 4) ska hanteras. Återkoppling till KF som ett ärende på dagordningen innan 2008 års utgång för utvärdering och utveckling.

 

 

 

För vänsterpartiet i Hällefors

 

Stefan Backius   Mariam Karimbiak   Joakim Waern   Örjan Fredriksson

Skriv en kommentar