Okategoriserade

Vänsterpartiets tankar om tillväxtprogrammet ”Kokbok för tillväxt”

I Kommunfullmäktige 07-11-06 skulle tillväxtprogrammet ”Kokbok för tillväxt” antas. Vi i Vänsterpartiet hade en del funderingar som vi redogjorde för i K.F. Här är de nedskrivna.

  

KF 071106  (KS §161)

 

 

Underlaget för tillväxtprogrammet är en tät, bitvis rörig och spretig text som dessutom innehåller 86 sk åtgärder vilket är olika saker som ska utföras, dvs olika mål. Det är oklart vem som ska utföra åtgärderna, när det ska ske och med vilka resurser. Många av åtgärderna är andra aktörers ansvar tex att inrätta en professur i vetenskap, hantverk och konst vid Örebro universitet. (sid 29). Flera liknande exempel finns.

 

Detta gör det väldigt svårt för oss som KF ledamöter att veta vad vi beslutar om, vem som ska utföra detta och vilka konsekvenser det får för den kommunala organisationen och den kommunala ekonomin.

 

Det finns också direkt olyckliga skrivningar som nedvärderar kulturarbetare specifikt (sid 39) och människor i allmänhet när de beskrivs som att känslomässigt leva kvar i s.k gamla strukturer som präglas av gamla synsätt och vanor. (sid 48) Detta är naturligtvis inget vi i vänsterpartiet ställer oss bakom när vi medverkar till att anta denna text som ett tillväxtprogram.

 

Vidare påstås att tillväxtdokumentet är "processinriktat" och att det ska påverkas och förändras över tid. (s 4) Men det framgår inte av skrivningen hur denna påverkan kan ske, och vilka demokratiska konsekvenser ett sådant förfarande har. Hur fungerar denna "process" i praktiken och hur hanteras den av den kommunala beslutsapparaten?

Skriv en kommentar