Okategoriserade

Vänsterpartiet medverkade i utställningen ”Det slutna rummet” 8:e mars

Utställningen visade starka verk av Carina Stejmar och F. Anders Österlin som handlade om mäns våld mot kvinnor. Daniel från Vänsterpartiet talade.

Det var nog många som fick en klump i magen när de tittade på tavlorna och läste autentiska texter från rättegångar. Under Daniels tal ville många tala om sina erfarenheter och åsikter om detta enorma samhällsproblem. Debatten blev livlig och det märktes att detta berör många.  

I Örebro län beräknar BRÅ att ca. 4500 fall av våld i nära relationer begås av män mot kvinnor år 2005. Endast 45 fall behandlas av socialen i kommunerna i länet, d.v.s. 1%. Detta våld innebär enorma ekonomiska kostnader för samhället, fruktansvärt lidande för kvinnorna som utsätts för det och en väldigt tuff situation för barnen som bevittnar det. Det värsta är att kvinnorna löper störst risk att utsättas för våld i hemmet, av den de somnar bredvid varje kväll.

Skriv en kommentar