Okategoriserade

Vänsterpartiet välkomnar en rättsprocess.

I april framkom att ett förmånligt fallskärmsavtal tecknats i Hällefors kommun. Det var det socialdemokratiska kommunalrådet Pentti Supponen som beviljade sin närmaste tjänsteman, kommunchef Lars Göran Loré en extra pensionsbonus till en kostnad av 800.000 per år. Sammanräknat på tre år blir det en kostnad för kommunen på 2.4 miljoner kronor.

 

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

Vänsterpartiet har
varit motståndare till detta avtal sedan det framkom. På
kommunstyrelsens möte i juni 2008 var vi det enda parti som ville
att avtalet helt skulle dras tillbaka – även om det skulle innebära
en rättslig process.
De andra partierna ansåg inte att detta var
ett alternativ och valde därför att inleda förhandlingar med Loré.
Om rädslan för rättsprocess berodde på att de inte trodde
kommunen kunde vinna så delar vi inte deras oro. Tvärtom – vi
välkomnar en rättslig process eftersom detta avtal kan ifrågasättas
på flera punkter: Avtalet skrevs av Supponen trots att han inte hade
befogenhet att göra detta. Dessutom var avtalet till och med mer
förmånligt än vad sådana avtal brukar vara och till råga på
allt skrevs avtalet i hemlighet utan andra politikers eller
tjänstemäns kännedom.

Kommunchefen borde vara helt på det klara med vilka regler som
gäller och att dessa regler överträtts när han skrev på avtalet.


Idag ser vi större
och större klyftor i samhället med direktörer som får
fantasisummor i företag även om företagen går dåligt. När
kommunalrådet tycker att likande förhållanden ska uppstå i den
offentliga sektorn i Hällefors anser vi att något gått på tok.
Redan 2004 beslutade Kommunfullmäktige om ett fallskärmsliknande
pensionsavtalssystem för hel- och deltidsarvoderade lokalpolitiker i
Hällefors. Då var vi rädda för att en fallskärmskultur skulle
breda ut sig lokalt. Det var bara Vänsterpartiet som protesterade.

Vi vill riva upp
beslutet att ge politiker fallskärmsliknande avgångsersättning. Vi
tror också att kommunen har stora chanser att vinna en eventuell
rättsprocess där avtalet till kommunchefen dras tillbaka.


Slutligen måste vi
ställa en fråga till de andra partierna i Hällefors: hur ska vi
motverka en ryggdunkarkultur och hur kan vi hindra utvecklingen att
fallskärmsavtal blir praxis i Hällefors? 

Örjan Fredriksson

Daniel Törnsten
Anna Eriksson
Stefan Backius


Vänsterpartiet
Hällefors

Skriv en kommentar