Okategoriserade

Vänsterpartiets inlägg i den allmänpolitiska debatten K.F 11/11

Stefan Backius inlägg i den allmänpolitiska debatten 2008

 

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

Allmänpolitisk debatt 2008
Hällefors kommunfullmäktige 2008-11-11.

Jag
tänkte prata om Kultur. Men inte i den vanliga meningen som vi
brukar använda oss av i Hälleforspolitiken som någonting man gör
tex. Musik, dans eller teater, utan det här handlar om någonting
som man är – attityder och synsätt på hur demokratin ska fungera.

Det här
tog vi upp redan förra året, i den allmänpolitiska debatten 2007,
då med ett exempel från kommunstyrelsemötet den 16 oktober 2007.
Syftet var att peka på ett attityd problem som jag hävdade fanns
bland den lokala politikereliten i Hällefors, men som ingen tidigare
velat diskutera offentligt. Kritiken jag framförde var i korthet att
en lite otäck stämning rådde i relationen mellan politikerna där
avvikande meningar inte tas på allvar och där kritik bemöts med en
nedvärderande attityd. Jag sa också att det egentligen är några
få personer som sätter stämningen, men många tiger och därmed i
praktiken samtycker. Det fanns en tendens att fatta beslut i stängda
rum med endast nyckelpersoner närvarande och när jag jämförde
detta med mina erfarenheter av KS atmosfären ett par år tidigare så
bedömde jag att det hade blivit värre.

Hur
mottogs det här då? Ingen förutom mina vänsterpartistiska
kamrater stödde mig. De flesta i KF var tysta. Sture Beckman
påpekade att det kanske inte var sant, medan Supponen och Christina
Johansson gick till angrepp mot mig för det jag fört fram. Ganska
väntat och helt i linje med det jag beskrev som problemet. Dom som
känner igen sig reagerar starkast. Istället för att hantera
kritiken så demoniseras kritikern. När man får obehagliga
meddelanden så skjuter man på brevbäraren. Till Christinas försvar
kan man väl möjligen hävda att fastän hon var en del av
makteliten så visste hon inte om vidden av problemet eller vad som
egentligen försiggick. För redan då, förra året när vi
diskuterade det här, satt Supponen på ett hemligt avtal där han
själv hade bestämt att hans närmaste
tjänsteman Lars Göran Loré skulle få gå i för tidig pension och
dessutom få ett fallskärmsavtal på 800 000 om året. Totalt 2,4
miljoner skulle tas av Hälleforsarnas skattepengar och ges till en
enda person. En massiv kritik mötte Supponen som dock fortsatte
hävda att han gjort rätt. (NA/BP 080410, 080411) Dessutom hävdade
han att anledningen till att han gjorde på detta vis var att det
fanns ett frieri mellan mitt parti vänsterpartiet och centerpartiet.
(NA/BP 080416) Detta stämmer inte. Och även om det skulle ha varit
så, så undrar vi fortfarande på vilket sätt detta skulle motivera
ett fett fallskärmsavtal till kommunchefen? Det skulle vara
intressant att veta hur logiken upplevs i detta.

Attitydproblemet,
eller kulturproblemet om man så vill, belystes ytterligare sedan när
jurister vid SKL helt dömde ut kommunalrådets agerande. Han var
fortfarande helt övertygad om att han hade rätt. (BP/NA 080523) Hur
kan det vara rätt att kommunchefen ska få 800 000 kr om året
av våra skattepengar för att inte arbeta, medan
en
vanlig arbetare som säger upp sig utan särskilda skäl har tio
veckors karens då hon inte får någon ersättning från a-kassan?
Sedan kan hon möjligtvis stämpla om inte alliansregeringen helt har
hunnit rasera A-kassan. Snacka om orättvisa!

I
dagarna har det visat sig att samma fallskärmskultur funnits i
Bostadsbolaget, där Supponens vapendragare Lennart Ljungberg
häromdagen beviljats över en miljon kronor i avgångsvederlag som
tack för att han misskött sig! Styrelsen har godkännt detta och
därmed funnit det rimligt att dessa summor ska betalas av
hyresgästerna – Bedrövligt! Nånting som ytterligare bekymrar mig
är att man inte från socialdemokratiskt håll tagit avstånd från
fallskärmscirkusen i denna församling som är kommunens högsta
beslutande organ. I det här fallet är det tveklöst så att den som
tiger samtycker. Om det finns någon socialdemokrat som tycker att
detta är fel så måste ni ta avstånd från detta offentligt.
Annars är risken stor att ni legitimerar en fortsatt utveckling av
fallskärmskulturen inom ert eget parti, det gör mycket mera ont än
Stures partipiska. Använd dagens allmänpolitiska debatt för att
bikta er.

Ett
annat exempel på det nämnda ”kulturproblemet” är när vi de
senaste åren diskuterat budgetarbetet och den bristfälliga
budgetprocessen. Både från oss i vänsterpartiet och andra partier,
bla moderaterna, har vi haft kritiska synpunkter på orealistiska
budgetar och därmed avvikande utfall. Även kommunrevisorerna har
delat dessa synpunkter men revisorernas synpunkter har av Supponen
avvisats som ”icke relevant”. (BP/NA 080405, 080426). Huvudlöst
med tanke på hur det ser ut i den kommunala ekonomin! Att ta till
sig kritik har inte varit Penttis starkaste sida. Gudskelov finns det
en annan attityd hos efterträdaren som kan möjliggöra öppningar
och vi i vänstern menar bestämt att ska vi få rätsida på det
ekonomiska kaos som för tillfället råder så är en reformering av
den politiska budgetprocessen central. Det är därifrån vi sen ska
gå vidare för att få både personalen och de ledande tjänstemännen
att känna trygghet och solidaritet med hela organisationen. Vi
behöver en ny realistisk budgetkultur och vi har idag ett skarpt
förslag på hur detta ska påbörjas. Detta presenterar vi under
nästa punkt på dagordningen.

Den
kultur som förra kommunalrådet bidrog till att införa i Hällefors
måste snabbt avvecklas. Lokala eliter bestående av småpåvar och
ryggdunkande gubbklubbar har mycket lite med ett modernt samhälle
och en demokratiskt fungerande offentlighet att göra. Den senaste
tidens utveckling med nytt kommunalråd och BOAB VDns avsked bådar
dock gott inför framtiden. Det som har hänt och det som för
tillfället rullas upp har lärt oss hur vi inte ska göra. Till
skillnad från förra året så känner jag i år ett visst mått av
tillförsikt.


För
vänsterpartiet

Stefan
Backius

 

Skriv en kommentar