Förslag

Vänsterpartiets yrkande ang Skola 2010

Här följer yrkandet ang. Skola 2010

Hällefors Kommunfullmäktige 081111

Vänsterpartiets yrkande ang Skola
2010. Punkt 10 på dagordningen

Vi är i grunden positiva till skola
2010 men bedömer det som om att det fortfarande finns en del viktiga
saker att räta ut. Budgetbeslutet angående skola 2010 skjuts till i
vår/sommar i samband med budgetramarna 2010. Vår förhoppning är
att bygget och omorganisationen inleds i januari 2010.

Följande argument ligger till grund
för yrkandet

 1. Säkra skolvägar. Barnens skolväg
  över riksvägen i nuvarande skick är olycklig. Vi vill ha en
  seriös riskbedömning och kostnadskalkyler för olika typer av
  säkra övergångar i anslutning till cykelvägar.
 2. Utred det samhälleliga behovet av
  en större bollhall. Nyttan för tex föreningslivet kan vara större
  än kostnaden.
 3. Vi får en ny förvaltningschef i
  dagarna. Hon kommer i framtiden att ha det högsta
  tjänstemannansvaret för skola 2010. Genom vårt förslag får hon
  lite större möjligheter till insyn i processen och lite större
  möjligheter att påverka genomförandet.
 4. Vi vill se en tydligare koppling
  mellan den diskuterade förändringen i ledningsorganisationen och
  skola 2010.
 5. Kanske utvecklingen på
  finansmarknaden framstår som mera förutsägbar än för tillfället
  vilket gör att stora lån kan vara mindre riskabla.

Vänsterpartiets yrkande:

att budgetbeslutet om startandet
av skola 2010 skjuts till senare i vår/sommar då vi tar
budgetramarna för 2010.

Skriv en kommentar