Debatt

Debatt om fallskärmsavtalet till kommunchefen del 2

Peter Carlsson svarar här på Stefan Backius frågor

Peter Carlsson:
Troligen
finns det väl inte någon särskilt god jordmån för dialog mellan
oss i denna fråga och anar att det nog inte spelar någon roll vilka
svar jag än ger. Gör dock ett försök och ”saxar in”
svar och kommentarer i ditt mail.

Stefan Backius:

Har precis läst om din
och Lores uppgörelse i tidningen. Som du kanske kan förstå blev
jag jävligt förbannad bland annat eftersom mina och många andras
synpunkter på hur fundamentalt fel detta är, i praktiken totalt har
ignorerats.

Du konstaterar själv att många kommer att
kritisera dig och därmed kommunen för detta. Alla andra politiska
partier, en stor majoritet av kommuninnevånarna, och enligt dig även
några av dina egna partikamrater, tycker att detta är helt
felaktigt. Jag måste då fråga dig hur du tänker. Hur kan detta
vara det bästa alternativet för kommunen när de allra flesta som
utgör kommunen, medborgare och alla politiker (utom sosseeliten –
min analys) tycker detta är fel?

Peter Carlsson:
I juli fick jag (och Christina
Johansson, som senare avsade sig uppdraget) i uppdrag av
kommunstyrelsen ”att omförhandla … och teckna nytt avtal med
kommunchefen Lars-Göran Loré, KS §84. Det uppdraget har jag nu
slutfört. En ledamot reserverade sig mot detta beslut och det var
Anna Eriksson (v). Det finns en tidigare handling med kommunens
firmatecknares underskrift på som ger Loré rätt till särskild
avtalspension.

En rättsprocess hade varit
mycket bättre då den sannolikt utfallit till ogiltigförklarande av
avtalet. Då hade också Hällefors kommun tydlig tagit ställning
mot Supponens myglande hantering och avtalets innehåll. Nu
legitimeras istället hans klavertramp genom att du godkänt avtalet
och kommunen därmed står bakom det. Ditt agerande går emot
uppfattningen hos dom du representerar (och även en stor del av dem
du inte representerar). Hur hanterar du detta?

Peter Carlsson:

Det bedöms att en sådan process
skulle ta 1,5-2 år, under den tiden kommer kommunen att framställas
som arbetsgivaren som avgör personalfrågor i rättegång, inte
särskilt vanligt inom svensk arbetsmarknad. Mitt intryck är att
arbetstagaren har en stark ställning i denna frågan (en handling
med firmatecknares underskrift) och även generellt sett. Nora fick t
ex fel gentemot en chef och förlikades utan rättegång på 2,4
milj. Skulle Hällefors gjort detta
och förlorat handlar det om
det ursprungliga avtalet + rättegångskostander + skadestånd.

Hur stor är
pressen från din företrädare att slutföra det han
påbörjade?

Peter Carlsson:
Ingen från honom personligen, men
att firmatecknares
underskrift, förpliktelse fanns på en
handling har varit en stor press.
Dessutom tycker jag att det
varit orättvist att jag fått frågan i mitt knä.

Dessutom borde detta ha varit en känd/högst
sannolik kostnad som du inte nämnde med ett ord om när vi tog
budgeten för 2009 i KF i tisdags eller i våra samtal inför den.
Snacka om ”orealistisk budget” från socialdemokraternas
och kommunalrådets sida! Vilka signaler skickar ni/du ut till
organisationen med detta? Vad får detta för konsekvenser för vårt
framtida budgetarbete i kommunen?

Peter Carlsson:
Avtalet och förhandlingen blev
klar 11 dec.

Som du förstår så har
inte mitt förtroende för dig ökat genom detta. Dessutom ser jag
ett ”demokratiproblem” i hur du agerar.

Peter Carlsson:

Som del av din s k ”sosse-elit”
är det väl tveksamt om du haft
något förtroende för mig.
Vill också upprepa att jag verkställt ett mandat jag fått från
KS.

Hoppas du
vill svara på denna hastigt ihopskrivna frågeställning. Se dem som
offentliga frågor från en enskild KF ledamot.

Stefan
Backius (v)

Skriv en kommentar