Förslag

Hällefors kommun har kniven mot strupen

Den kommunala ekonomin har under de senaste åren på ett oroväckande sätt kraftigt försämrats. Vi måste spara 55 miljoner under en femårsperiod för att stärka kommunens ekonomi och säkra vår betalningsförmåga. Om vi inte gör något nu, utan fortsätter i samma hjulspår finns risken att kommunen snart inte kan betala ut sina löner.

Vi i Vänsterpartiet är djupt oroade
av detta läge och anser därför att ett tredelat krispaket bör
sjösättas.

För det första: En kraftfull
krisbudget 2010 som sätter kommunens ekonomi på fötter.
För det andra: En tidsbegränsad
krisorganisation under 2010 som effektivt kan hantera krisbudgeten.
För det tredje: En rak och ärlig
kriskommunikation som belyser vår allvarliga situation för
medborgare och medarbetare.

En hållbar kommunal ekonomi är en
grundförutsättning för fungerande skola, vård och omsorg.
Därför är denna fråga av högsta
vikt för oss i Vänsterpartiet och vi hoppas på en bred politisk
uppslutning då den presenteras på kommande kommunstyrelse.

Vänsterpartiet Hällefors

Örjan Fredriksson,
Ledamot Kommunstyrelsen
Samuel Ericson,
Gruppledare

Skriv en kommentar