Debatt

Återhämtning?

På Socialdemokraterna Hällefors hemsida brukar ibland kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd Peter Carlsson kommentera aktuella händelser. Detta är en bra sak och man kan önska att fler lokalpolitiker gjorde likadant.
Denna gång gäller kommentaren en notis ur Nerikes Allehanda den 16:e oktober rörande det krispaket Vänsterpartiet föreslår. Carlsson har svårt att förstå begreppet kris och vill istället kalla det ”återhämtning”. Detta är en grov bagatellisering av den verklighet som just nu stormar över vår kommun. Det svåra ekonomiska läget vi, av olika anledningar, befinner oss i kommer att innebära uppsägningar inom hela den kommunala verksamheten. Kanske borde kommunalrådet besöka dessa människor ute i verksamheten som kommer att drabbas av denna ”återhämtning” och se vilket begrepp de väljer att använda. För oss i Vänsterpartiet är varje uppsagd person inom vården, skolan och omsorgen ett misslyckande och en kris. I Socialdemokraternas värld är det en återhämtning. En återhämtning till vad, kan man då undra?

Skriv en kommentar