Förslag

Rapport kommunstyrelsen 091020

På gårdagens kommunstyrlse presenterade Vänsterpartiet sitt krispaket. Förslaget om en tillfällig organisation som gett oss möjlighet att effektivt arbeta med den kraftfulla och svåra budgeten, samt möjlighet att utvärdera en ny politisk organisation fann inget gehör hos övriga partier och röstades ner. Förslaget om en rak och ärlig kommunikation till medborgarna fann respons hos samtliga partier och lades till beslutet.

Vänsterpartiet föreslog också att
minska kommunens budgeterade vinst för år 2010 med 1,4 miljoner
kronor. Dessa 1,4 miljoner ville vi istället ge till
omsorgsförvaltningen som drabbas hårt i den nya budgeten, så att
de får mer pengar till vården av våra gamla. En fråga som är
viktig för Vänsterpartiet. Detta fick vi inget medhåll för och
förslaget röstades ner.

Under sammanträdet hade
Socialdemokraterna svårt att förstå användandet av begreppet kris
i samband med kommunens ekonomiska läge. Man frågade sig ”är det
så märkvärdigt att vi kan kalla det kris? Man ska akta sig för
att inte bli stämplad som kriskommun” – Sture Beckman, (s) och
bagatelliserade med ”vi har sprungit för fort, nu måste vi
återhämta oss” – Peter Carlsson, (s). Att kommunchef Lena
Sahrblom i dagens Nerikes Allehanda befarar att 40-50 tjänster kan
försvinna i värsta fall är alltså fortfarande bara en
”återhämtning” i Socialdemokraternas värld, och inte
märkvärdigt nog att kallas för kris.

Skriv en kommentar