Förslag

Ny politisk organisation

Vänsterpartiet vill se en ny politisk organisation i enlighet med följande:

 • Den nya organisationen skall
  sjösättas 1 januari 2010.
 • Nämnder blir beredningar under
  fullmäktige där en representant från varje parti ingår – i
  enlighet med dagens modell för ekologiberedningen. Kommunstyrelsens
  roll blir endast att övervaka den ekonomiska bärigheten i
  beredningarnas förslag. Beslut fattas av fullmäktige.
 • Denna organisation skall vara
  tidbegränsad, förslagsvis två år för att möjliggöra tillfälle
  att grundligt utvärdera den demokratiska påverkan av
  organisationen.
 • I den nya organisationen skall
  utrymme skapas och beaktas för ökad delaktighet vad gäller
  ungdomar och nysvenskar, två grupper som i dag har litet utrymme i
  det politiska forumet.

Skriv en kommentar