Fullmäktige

Rapport fullmäktige 091110

Inför kommunfullmäktige stog tre stora saker på dagordningen. Det första var förslaget om medfinansering av Citybanan, det andra var den allmänna kommunalpolitiska debatten och det tredje var budgeten för 2010.

Då Citybanan skulle beslutas yttrade socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet sig positiva till medfinansering. Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget då vi anser att detta är en statlig angelägenhet och inget som kommuner och landsting ska tvingas vara med att finansiera. Speciellt inte i sånna svåra ekonomiska situationer som vi befinner oss i nu. Att spendera pengar på något utan att riktigt veta vad vi får, är oerhört oansvarigt.

Vad gäller den allmänna kommunalpolitiska debatten så finns Vänsterpartiets inlägg och anförande att läsa i sin helhet här. Vi framförde bland annat kritik mot den Socialdemokratiska lyxfällementaliteten som försatt oss i detta ekonomiska läge, och kritik mot borgarnas välfärdspolitik som under nästa år kastar ut 54 000 sjuka människor från sjukförsäkringen.

När det var dags för budgeten för 2010 att klubbas yrkade Vänsterpartiet återigen för den nya organisation vi vill införa från och med årsskiftet som skulle öka möjligheterna att ta ansvar och sköta den hårda budgeten under 2010. (Klicka här för att se förslaget) Det blev avslag och istället vill övriga partier vänta med detta till nästa mandatperiod. Vi yrkade också att det i verksamhetsmålen för år 2010 vad gäller hållbar utveckling, ska anges att kommunen ska ha som mål att köpa 15 % ekologiska och rättvisemärkta produkter, istället för 12 %. Här fick vi stöd och förslaget bifölls. Vänsterpartiet yrkade också återigen på att 1,4 miljoner ska plockas från resultatet och istället användas till omsorgen och vården av våra gamla. Vi tycker det rent utsagt är förjävligt att vi tvingas till dessa neddragningar som drabbar de gamla och vill därför att de ska få så mycket som möjligt. Detta var vi dock återigen ensamma om att vilja och det blev därför inga extra pengar till omsorgen.

Skriv en kommentar