Debatt

Vi måste bort från lyxfällementalitet!

Vänsterpartiets anförande från den allmänna kommunalpolitiska debatten på kommunfullmäktige 2009-11-10.

Hälleforsare,
Hällefors kommun måste spara 55
miljoner under en femårsperiod. Detta för att få ekonomin på
fötter. Och nu står vi här med besparingskrav som tvingar oss i en
riktning vi inte vill ta. Sånna här gånger är det tungt att vara
den som värnar om det offentliga och det vi äger gemensamt. Det är
tungt i hela kroppen när man tvingas fatta beslut som man vet leder
till att folk tvingas gå hem från sina jobb, att de äldre får det
ännu sämre och att våra ungar får mindre att göra på fritiden.
Det är tungt när vi inte får det vi vill – och istället måste
göra sånt vi inte vill.

Sosseeliten har efterlämnat sig en
trasig ekonomi som inte ens Lyxfällan skulle orka rädda. Precis som
deltagarna i tv-programmet har vi nu en lång och hård väg framför
oss, därför måste man ibland acceptera saker man egentligen inte
vill. Ska vi i framtiden kunna föra en seriös välfärdspolitik med
en stark kommunal verksamhet, med väl fungerande skola, vård och
omsorg måste vi ha en stadig ekonomisk grund att stå på. Vi måste
få bort ekonomisk misskötsel och lyxfällementalitet.

Men det finns också andra orsaker till
vår svåra situation. Vi ser ett samhälle med ökade klassklyftor
och orättvisor. Den starke går först och den svage får nöja sig
med att han över huvud taget kommer med.

Den socialdemokratiska
politiken har under årtionden påverkats av den nyliberala
ideologin. Den handlar om avregleringar, privatiseringar,
utförsäljning av gemensamma tillgångar och privata vinster inom
vården. Man vill minska politikens och därmed folkets inflytande i
förhållande till marknaden. Det är här grunden lagts till
finanskriser och lånebubblor, uppsägningar inom kommuner och –
nedhuggen skog kring Finnstigen. Vår miljö och våra skogar
försämras och skövlas för kortsiktiga vinster. Vi ser
kapitalismens symptom i hela samhället, men själva sjukan är det
ingen som nämner. Arbetarepartiet har glömt var de har sina rötter
och svikit sitt löfte till arbetarrörelsen.

Samtidigt säger
borgarna att dom är det nya arbetarepartiet och vill ha en stark
offentlig sektor. Ändå får vi det inte. Det är konstigt? Vi får
det sämre medans de rika får det bättre – trots finanskriser. Vi
läser i tidningar om mångmiljonbonusar till finansvalparna och
vänder sedan blad och läser om 20 veckors väntetid hos A-kassorna. Detta är det Sverige
moderaterna vill befästa som samhällsnorm och vägen är krattad av
Socialdemokraterna.

För att få ett Sverige och ett
Hällefors vi alla kan och framför allt vill bo i, måste vi agera
gemensamt. Vi måste tillsammans planera våra mål och vår framtid.
Vi kan inte fortsätta bygga ett nytt Formens Hus, en ny park eller
något nytt skrytbygge för 77 – 69 – 108 miljoner i blindo, och
sedan hoppas det ska lösa strukturproblemen.

Vi måste hitta
gemensamma och långsiktiga lösningar på våra gemensamma problem.
När jag säger Vi så menar jag inte vi som politiker i första hand
– utan Vi som invånare i Hällefors. Hade den tidigare
politikereliten haft denna utgångspunkt – att all makt utgår från
folket, dvs Hälleforsarna – hade vi troligtvis inte haft hemliga
pensionsavtal, skrytbyggen och en söndertrasad ekonomi. Vi hade
snarare haft rulatorvägar åt pensionärerna, cykelvägar åt barnen
och en simhall åt oss alla. Det är dit invånarna i Hällefors vill
och Vänsterpartiet också. Men innan vi kommer dit måste vi städa
upp. Råttorna har allt för länge dansat på bordet medan katten
legat på sofflocket.

Samtidigt måste politiken på riksnivå
förändras och ta samma riktning. Därför är det oerhört viktigt
med en ny regering som tar ansvar både ekonomiskt och socialt för
de människor som tack vare borgarna blir utförsäkrade från
socialförsäkringen. Troligen kommer dessa människor inte att klara
sin försörjning som det ser ut. I Hällefors beräknades ifjol 43
personer bli utförsäkrade. Då vi redan tvingas till neddragningar
inom socialförvaltningen finns det inget utrymme för ökade
försörjningsstödskostnader. Frågan vi ställer till borgarna i
den här församlingen är – hur har ni tänkt?

Det går inte att föra välfärdspolitik
på lokalnivå samtidigt som politiken på riksnivå jobbar emot oss.
Därför är det viktigt att alla förstår att politiken måste
förändras från rötterna och ändå ut i knopparna för att det
ska bli ändring. Vi måste veta vad vi önskar oss, för att få vad
vi vill ha. Vi i Vänsterpartiet vet detta och jobbar också för att
få det. Vi jobbar för en kommun som tar ansvar för sina invånares
önskemål. Vi jobbar för en kommun där arbetarrörelsen återigen
reser sig upp och säger ”Nu jävlar är det nog!”. Vi vill jobba
för ett Hällefors fritt från lyxfällementalitet, där vi
tillsammans bestämmer hur framtiden ska se ut.

Skriv en kommentar