Kommunstyrelsen

Rapport kommunstyrelsen 091117

På tisdagens kommunstyrelse var skola 2010 en av de stora diskussionspunkterna. Förslag låg om att höja budgeten till 77 miljoner eller att börja bygget utan bollhall. Bakgrunden är ökade kostnader.

Samtliga partier utom Vänsterpartiet vill fortsätta det fördyrade bygget utan sporthall i detta läge.
Vänsterpartiet vill istället lugna tempot lite och starta med ombyggnation av enbart etapp vinkeln, så mer tid skapas för att
utreda hur det kommer bli med gymnasiet Pihlskolan i framtiden. Dessutom anser vi att frågan förankrats alldeles för dåligt bland verksamhetens personal, och detta måste ske bättre innan vi hetsar in i beslut. Kommunstyrelsen avslog Vänsterpartiets yrkanden.

En annan het punkt på dagordningen var beslut om delegationsplanen för kommunstyrelsen. Här anser Vänsterpartiet att kommunstyrelsen gemensamt ska besluta om frågor som rör kommunchefens lön och pension. Enligt liggande förslag ska detta skötas av kommunstyrelsens ordförande enbart, något som tidigare visat sig fungera vädligt dåligt. Vi anser också att
kommunstyrelsens ordförande inte ska få agera på eget bevåg i bråskande ärenden, utan att hela kommunstyrelsen skall sammankallas till extra möte om något är så viktigt att det kan klassas som bråskande. I denna fråga står Vänsterpartiet och borgarblocket med samma inställning men det räcker inte, efter votering driver Socialdemokraterna med kommunstyrelsens ordförande i spetsen genom detta förslag.

Andra viktiga frågor var bland annat frågan kring ensamkommande flyktingbarn. Här beslutades att frågan ska beredas ytterligare för att få yttrande från bildningsförvaltningen, samt undersöka under vilken förvaltning verksamheten bör höra hemma.

Man diskuterade också hurvida kommunen ska få bjuda på starksprit över 15 % vid representation.
Vänsterpartiet motsatte sig detta och tycker att starksprit inte hör hemma i kommunala sammanhang utan whisky får de bjuda på hemma istället. Moderaterna tyckte istället att ”det är töntigt med procentbegränsning.” Kommunstyrelsen avslog vårt yrkande.

Frågan rörande att Fortum vill sälja Hällefors Värme AB diskuterades också då Fortum bett kommunen att
avstå från sin hembudsrätt, som ger kommunen möjlighet till förköp. Kommunstyrelsen gick här emot tillväxtenheten som yrkade
på att kommunen bör behålla hembudet. Vänsterpartiet var ensamma på tillväxtenhetens sida och anser beslutet som olyckligt då det ta bort alla kommunens möjligheter att påverka försäljningen och möjliggöra lokala alternativ.

Skriv en kommentar