Förslag

Kulturskolan

Reviderat 091130 – Vänsterpartiet tog för nästan 20 år sedan initiativ till startandet av Kulturskolan i Hällefors. Vi vill också fortsättningsvis bevara det breda anslag som var ursprunget och låta Kulturskolan utvecklas vidare istället för att avvecklas. Vi vill därför inte kasta ut barnet med badvattnet och föreslår därför återremiss på det liggande förslaget för omarbetning och att en konsekvensanalys görs innan beslut. Vi vill att Hällefors nya skolorganisation ska bevara kulturskolans kvalitéer. Därför bör följande punkter innefattas:

1. En bra kulturskola innebär att de
fyra ämnena bild, musik, dans och teater alla ryms inom ramen för
den ordinarie timplanen, och ej i mindre omfattning för eleven.
Detta ska säkerställa att en tjänst som danspedagog respektive som
dramapedagog ryms i vår organisation.

2. Resande elever ska
ha rätt att gå från ordinarie skolundervisning för att spela
instrument. Detta för att säkerställa att alla får ta del.

3.
Organisationen ska säkerställa att fritidsverksamhet ryms inom
ramen för kultur- och fritidschefens verksamhet så att barn och
ungdomar har möjlighet att utöva estetiska verksamheter och ta del
av kulturskolepersonalens kompetensområden

4.
Arbetsorganisationen utreds och organiseras tillsammans med
personalen på ett sånt sätt, att kompetensen inom Kulturskolan
utvecklas för att säkerställa att eleven kan tillskaffa sig
Kulturskolans kvalitéer.


För att kommentera och diskutera förslaget vidare kan du besöka:
http://kulturskolan.forumotion.net/hur-gar-vi-vidare-f3/vansterpartiets-motforslag-reviderat-t37.htm

Skriv en kommentar