Bildningsnämnd

Rapport bildningsnämnden

På gårdagens bildningsnämnd 091201 stod den nya skolorganisationen i fokus och på nämndens bord låg ett förslag från förvaltningen. Förslaget innebar bland annat en ny lednignsorganisation med färre rektorer och en ny kultur- och fritidschef. Förslaget ville också förändra kulturskolans verksamhet och reglemente. Inför belut hade en stark opinion mot förslaget växt fram som oroar sig för att beslutet ska förstöra den prisvinnande kulturskola vi idag kan vara stolta över.

När det var dags för beslut begärde allmänheten ordet och vädjade till nämnden att yrka på återremiss
för förslaget. Vänsterpartiet yrkade det samma och ville se en omarbetning av förslaget i enlighet med vårat egna förslag (som du hittar här). Detta var vi dock ensamma om att vilja, och istället beslutade Socialdemokraterna och borgarna i nämnden i enlighet med förslagets alla fyra punkter, med ett tillägg i de principiella utgångspunkterna om att det fyra ämnena dans, musik, teater och bild skall ingå i den ordinarie timplanen. Detta tillägg stödde Vänsterpartiet. Då nämnden fattade beslutet om att ändra reglementet för Kulturskolan för att göra de för förslaget nödvändiga förändringarna (punkt fyra), yrkade Vänsterpartiet avslag och reserverade sig sedan mot beslutet i sin helhet. Dessa förändringar innebär att den obligatoriska delen i reglementet plockas bort. Även möjligheten för resande elever att gå från ordinarie lektion för att spela instrument kommer att tas bort.

Detta kommer innebära stora förändringar för Kulturskolan och många är oroliga att det innebär slutet för hur den ser ut idag. Man oroar sig för att kompetens och kvalité kommer att tappas. Vänsterpartiet är djupt kritiska till detta och vill se en Kulturskola som utvecklas istället för avvecklas. Därför laddar vi nu om med full kraft inför kommunfullmäktige där frågan om reglementet slutgiltigt kommer att avgöras.

Skriv en kommentar