Förslag

Förslag Gillersgården

De sjukaste och mest vårdkrävande personerna i kommunen finns på Gillersgården. Därför är Gillersgården med sin närhet till vårdcentralen en oerhört viktig del av omsorgens verksamhet med en stor betydelse både för brukare, personal, anhöriga och alla av kommunens invånare. Gillergården säkrar stora kvalitéer vad gäller vård, boende och måltid och dessa kvalitéer måste vi beakta och istället utveckla så att hela omsorgen kan tillskaffa sig dessa.

Vi yrkar därav att nämnden beslutar enligt följande:

1. att Gillersgården inte läggs ner

2. att vi aktualiserar tidigare förslag från samtliga enhetschefer om avveckling av Sörgården (090301)

3. att kostnader för hemtjänsten ska anpassas i paritet motsvarande jämförelsebara kommuner

4. att samtliga arbetstidsmodeller inom omsorgen tas bort

5. att utredning görs kring reduceringar – i nettoeffekt – vid avvecklande av Cook chill på samtliga enheter och en övergång till vanlig matlagning

6. att nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt BOAB att utreda möjligheterna till förvärv av Gillersgårds-fastigheten från Länsgården

Skriv en kommentar