Omsorgsnämnd

Rapport omsorgen 091216

Då omsorgsnämnden sammanträdde för sista gången för året var de tunga reduceringskraven en stor diskussionspunkt på dagordningen. På grund av den ansträngda ekonomin måste nämnden spara över 18 miljoner kronor 2010. Förvaltningen presenterade återigen ett paket med reduceringar på strax över 18 miljoner. I detta ingick också Gillersgården som en besparing på 5,5 miljoner. Vänsterpartiet presenterade här sitt förslag för att rädda Gillersgården från nedläggning.

För att se förslaget i sin helhet klicka här.

Bland annat föreslog vi att nämnden inte ska lägga ner Gillersgården utan istället titta på den utredning enhetscheferna tidigare gjort om att reducera Sörgården i Grythyttan. Vi yrkade också att samtliga arbetstidsmodeller ska tas bort, och att cook-chill ska utredas och se om det går att ta bort detta för att spara pengar och förbättra maten för de gamla. Att titta på möjligheterna att köpa huset där Gillersgården finns var också ett förslag vi la fram.

Då nämnden kom till beslut bestämde nämnden bland annat att Gillersgården inte ska läggas ner, och att man istället tittar på den tidigare utredningen om Sörgården och dessutom låter ekonomienheten räkna på en konsekvensbeskrivning och utredning gjord av enhetschefen på Gillersgården. Man beslutade även att ta bort samtliga arbetstidsmodeller som kostar pengar. Att utreda cook-chill och att se om det går att köpa huset var inget som vi fick något stöd för.

Skriv en kommentar