Bildningsnämnd

Stefan självantänder – aktuella reflektioner

Referensgruppsmöte Vänsterpartiet HälleforsNy i bildningsnämnden

Som ny vänsterpartistisk ledamot i bildningsnämnden deltog jag i två heldagars möte förra veckan 19-20 februari. Hej å hå! Vi diskuterade en del viktiga saker, bland annat de kommande besparningarna som kommunstyrelsen och fullmäktige ålagt oss att genomföra samt innehållet det nya måldokumentet som ska arbetas fram. Det är inga lätta beslut som kommer att behöva tas och jag hoppas verkligen på en grundlig diskussion där olika alternativ vägs mot varandra och där korrekta konsekvensanalyser kommer att presenteras. En tidigare konsekvensanalys som jag är kritisk emot är den för det nyss tagna förslaget om ny ledningsorgansation för hela skolan. Detta kommer bland annat medföra bekymmer för den fortsatta utvecklingen av Kulturskolan, konsekvenser som nämnden inte verkar medveten om. Mitt förslag att ta upp detta och modifiera förlaget på ytterligare ett nämnsammanträde klingade tyvärr ohörd.

En annan viktig fråga är vilka mål som det nya måldokumenet ska innehålla. Det ska gälla fram till år 2014 och kommer att ha ett viktigt inflytande på skolverksamheten. Jag hoppas här på mål som fokuserar ökade möjlighter för eleverna i Hällefors att tillägna sig olika ämnen och där alla ämnen – språk, kultur, naturkunskap, idrott, samhällskunskap osv kan verka på lika villkor. Även frågan om ”integration” och trygghet är ett viktigt perspektiv som borde beaktas. Skolpolitiken i Hällefors är en av vänsterpartiets starka lokala politikområden och kvällens diskussion med partiets referensgrupp ägnades nästan helt åt mål och måluppföljning. Skolan behöver utvecklas – och det finns mycket att göra. Det börjar ta sig… /Stefan Backius

Skriv en kommentar