Debatt

Vad händer med kulturen i Hällefors?

PRESSMEDDELANDE
Vänsterpartiet tog för nästan 20 år sedan initiativ till startandet av Kulturskolan i Hällefors. Vi vill också fortsättningsvis låta Kulturskolan utveckla de estetiska ämnenas specifika kvaliteter för barnens utveckling i grundskolan. Därför är vi skarpt kritiska mot förslaget om att ändra i Kulturskolans reglemente som kommunstyrelsen nyligen ställt sig bakom och som nu ligger inför fullmäktige den 16 februari. Även i bildningsnämnden har beslut tagits om en ny organisation där kulturskolans delaktighet i grundskolan försvinner. Det är med största förvåning vi noterat den Socialdemokratiska helomvändningen vad gäller den lokala kulturpolitiken i Hällefors.

Vi anser att kulturens organisering är av sådan vikt att den bör ses ur ett bredare och mer demokratiskt perspektiv än ur det förvaltningsperspektiv som hittills präglat förslaget. För att få en bredare förankring av kulturens möjligheter som framtidsutvecklare, måste en beredning under kommunfullmäktige jobba med sådana frågor av övergripande strategisk vikt.

Vänsterpartiets medlemsmöte har därför beslutat att föreslå att en sådan beredning tillsätts, och att kulturen förankras som en övergripande kommunal strategi i Hällefors kommun.

Vänsterpartiet Hällefors

Stefan Backius
Ledamot bildningsnämnden och kommunfullmäktige

Samuel Ericson
Gruppledare

Skriv en kommentar