Förslag

Motion angående cook-chill

Inlämnad 100216

Hällefors kommun har måltiden som en övergripande profilinriktning. Vi är kända vida omkring för våra satsningar inom området och befäster vår måltidsstrategi genom resturanghögskolan och Måltidens hus i Grythyttan. Även inom Philskolan bedrivs måltidsutbildning med riksintag. Dessa måltidssattningar har på olika sätt visat att måltiden är större och viktigare än bara den ekonomiska och mättande aspekten. Därför bör även perspektiv som råvarukvalité med exempelvis ekologiskt och närodlade produkter samt måltidstrivsel ges ökat utrymme inom kommunens måltidsverksamhet. För detta krävs en övergång från cook-chill till traditionell matlagning inom den kommunala verksamheten.

Vi anser att kommunen i ett steg att ytterligare stärka sin måltidsprofil även bör se över sin egen måltidsverksamhet. De fördelar som finns i en övergång från cook-chill till traditionell matlagning skulle stärka vår profil och höja livskvalitén för gamla och unga som äter inom kommunens verksamhet.


För att ytterligare stärka kommunens måltidsprofil och öka brukarnas livskvalité yrkar vi därav följande:

att kommunen utreder möjligheter och konsekvenser vid övergång från cook-chillsystemet till traditionell matlagning inom samtliga kommunala verksamheter

Stefan Backius

Vänsterpartiet Hällefors

Mats Runqvist

Hällefors Oberoende

Skriv en kommentar