Debatt

Vi förlorade kulturskolan med 2 röster

Precis hemkommen från dagens fullmäktige debatt som i huvudsak rörde sig kring förändringar av kulturskolans reglemente. De va tungt idag! Sossarna drev tillsammans med borgarna och hob igenom ett starkt kritiserat förslag som gör att Kulturskolan som enhet inte kommer att finnas i den ordinarie skolorgansiationen i framtidens Hällefors. Vi var många som framförde starka argument emot detta men de lyssnades inte på. Två röster saknades för att få till en återremiss vilket skulle inneburit att förslaget skickades tillbaka till bildningsnämnden för förbättring. Jag kan inte begripa hur man tror att man utvecklar kulturskolan genom att ta bort den ur grundskolans organisation.

Alla 4 vänsterpartister röstade för en återremiss liksom 5 sossar. De andra 10 sossarna plus borgarna körde igenom förslaget utan att egentligen mer detaljerat argumentera för det. Många av de synpunkter jag framförde blev obesvarade i debatten. Likaså blev exempelvis Joakim Waerns (v) och Susanne Grundströms (s) välformulerade argumentation också obesvarad i sak. Jag noterade också att ju bättre man känner till kulturskolverksamheten desto mer kritisk till förslaget blir man.

Jag är djupt ororad över denna socialdemokratiska helomvändning gällande kulturpolitiken på lokalplanet. Kan det vara så att alla egna skandaler gjort hällefors-sossarna panikslagna? Kan det vara interna ”partiuppgörelser” och skräck för att förlora rollen som ”det stora partiet” som gör att de skenar genom att det blir viktigt att distansiera sig från tidigare profilering? Om detta kan man bara som utomstående spekulera – men helt klart är att barnen och deras möjligheter till utveckling genom kulturuttryck under ledning av kompetenta kulturpedagoger får sitta emellan här. Vad göra? Vänsterpartiet måste grundligt fundera på detta. Vi behöver hjälp från flera att formulera en utvecklande kulturpolitik i Hällefors. Känner ni att ni skulle kunna hjälpa till? Skriv in er i partiet o häng på, nu måste vi gasa.

/stefan backius

Skriv en kommentar