Omsorgsnämnd

Rapport Omsorgsnämnden 100217

På dagens sammanträde stod återigen budget 2010 i fokus. Nämnden fastslog en ram för verksamheten på 135 miljoner kronor för år 2010. Under debatten föreslog Hällefors Oberoende att anställningsstopp skall gälla för förvaltningen, och efter lite efterforskningar i protokollen framkom nämnden till att ett sådant beslut också togs under 2009 och att detta kunde förlängas, vilket också skedde. Hällefors Oberoende yrkade också på att kontraktet för Sörgården i Grythyttan skulle sägas upp, för att inte förnyas då det löper ut i mars. Här yrkade Socialdemokraterna istället på avslag och då (v)i tyvärr saknade ledamot fanns bara 6 ledamöter närvarande på nämnden vilket ledde till att det blev 3-3 i röster och då ordförande har utslagsröst beslutade nämnden i enlighet med Socialdemokraternas avslag. Vänsterpartiet yttrade i förhandlingarna bifall till Mats Rundqvists yrkande men saknade mandat i nämnden.

Detta betyder att Sörgårdens kontrakt med största sannorlikhet kommer att förlängas, och möjligheterna att avveckla och komma ur Sörgården inom de närmsta åren försämras avsevärt. Här finns det skäl att oroa sig för att Socialdemokratin alltså valt att inrikta sig på en avveckling av Gillersgården istället för att hålla alla dörrar öppna.

Skriv en kommentar