Omsorgsnämnd

Beslut om Gillersgården

På dagens omsorgsnämnd stod frågan kring framtidens äldreboende i Hällefors kommun i fokus. I förslaget som förvaltningen lagt fram låg bland annat nedläggning av Gillersgården med. Då ärendet behandlades presenterade Socialdemokraterna efter ajournering ett förslag där de ville behålla Sörgården men lägga ner Gillersgården. Vänsterpartiet som redan tidigare yrkat att Gillersgården ska vara kvar, hade inför detta möte skrivit ett motförslag till hela förvaltningens beslutsförslag och även enats kring detta med resten av oppositionen innan mötet. I förslaget behålls Gillersgården och istället avvecklas äldreboendet på Sörgården i Grythyttan och servicehuset görs om till trygghetsboende. Förslaget innefattar fler punkter och även ett tillägg som gjordes på nämnden. För att se förslaget klicka här. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget.

Skriv en kommentar