Partiföreningen

Fullmäktigelistan val 2010

Vänsterpartiet Hällefors Kommunfullmäktige

 1. Stefan Backius, 46 år, forskare
 2. Mariam Karimbiak, 54 år, lärare
 3. Joakim Waern, 36 år, distributör
 4. Maria Carlsson Hedberg, 25 år, undersköterska
 5. Samuel Eriksson, 26 år, gruppledare
 6. Anna Eriksson, 31 år, teaterpedagog
 7. Thomas Eklund, 57 år, kulturpedagog
 8. Karin Poppius, 31 år, studerande
 9. Peter Hjalmarsson, 40 år, kurator
 10. Brita Sandewall Eklund, 53 år, lärare
 11. Örjan Fredriksson, 55 år, lärare
 12. Katarina Kvist, 47 år, assistent
 13. Nick Isaksson, 25 år, företagare
 14. Marie-Lousie Appel, 41 år, undersköterska
 15. Fredrik Fogelqvist, 26 år, lärare
 16. Theresia Johansson, 42 år, barnskötare
 17. Lars Hedqvist, 61 år, ekonom
 18. Kerstin Nilsson Alvén, 43 år, lärare
 19. Jan Danielsson 59 år, lärare
 20. Siv Ighe, 69 år, pensionär
 21. Lars Fogelqvist, 47 år, chaufför
 22. Maria Jenssen, 38 år, terapeut
 23. Roger Toftling, 47 år, skötare
 24. Gunvor Eriksson, 50 år, produktutvecklare
 25. Daniel Åhnberg, 39 år, socialsekreterare
 26. Elin Grip, 24 år, anläggningsarbetare
 27. Fredrik Skoglund, 28 år, fångvaktare
 28. Ulla Frei, 72 år, vandrarhemsvärd
 29. Ulf Norgren, 40 år, tekniker
 30. Susanne Ohlsjö, 50 år, administrativ assistent
 31. Tim Isaksson, 20 år, studerande
 32. Ona Andersen, 28 år, distrubitör
 33. Ronny Sjöberg, 64 år, speciallärare
 34. Mio Wennberg, 22 år, försäljare
 35. Jan Friman, 71 år, pensionär
 36. Ann-Mari Lundin, 48 år, postanställd
 37. Kjell Persson, 61 år, socialsekreterare
 38. Erik Greus, 74 år, pensionär

Listan i media:

Sveriges Radio Örebro

Skriv en kommentar