Förslag

Motion: Mera cykelvägar i kommunen

Inlämnad till kommunfullmäktige 100413

Behovet av cykelvägar mellan Grythyttan – Hällefors och Hällefors – Sikfors har under många år påtalats. Även en cykelväg ut mot Bredsjö/Hjulsjö har efterfrågats. Fördelarna med cykelvägar för bla ”folkhälsan” och ”arbetspendling” är uppenbara. Dessutom skulle avståndet mellan Grythyttan och Hällefors minska, både i tanken och i praktiken.

En allt starkare opinion har växt fram bland medborgarna i kommunen under senaste tiden vilket exempelvis synts på det sociala mediet Facebook där hundratals personer anslutit sig till gruppen ”Vi som vill ha en cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan”. Man arbetar även med att få en grundplåt till finansieringen av cykelvägen. Detta medborgarinitiativ och denna starka opinion måste mötas och tas på allvar av kommunen.

Därför föreslår vänsterpartiet:

att en projekteringsskiss med kostnadskalkyl och finansieringsförslag tas fram kring en byggnation av en cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan samt mellan Hällefors och Sikfors.

att detta skall ses som ett inriktningsbeslut på ett inledande aktivt arbete med att bygga mera cykelvägar i kommunen med målsättningen att det ska börja i praktiken under mandatperioden 2010-2014.

Vänsterpartiet Hällefors

  1. BeQ skriver:

    Ett utbrett nät av cykelvägar är en förutsättning för att kunna minska oljeberoendet. En företgsidé som sedan skulle få ett uppsving är tillverkningen av elcyklar.

Skriv en kommentar