Kommunstyrelsen

Rapport KS – 18 maj

Inför tisdagens kommunstyrelse var föredragningslistan rekordlång. 70 punkter skulle behandlas av nämndens ledamöter. Då mötet drog igång låg ytterligare 5 ärenden på bordet.

Det var bara ett fåtal som var intressanta och som ledde till större debatt. En av de hetare frågorna var angående ansvarsfriheten för BOAB:s styrelse och VD, som tidigare beviljats. Efter en dom i Länsrätten som visade att Birger Antonsson (s) var jävig då beslutet fattades, behövdes beslutet fattas på nytt. Denna gång föll det hela ut annorlunda. Vänsterpartiet höll sin tidigare linje att inte bevilja VD ansvarsfrihet, och att ge styrelsen anmärkning. Det senare fick vi dock inget stöd för, utan styrelsen beviljades ansvarsfrihet utan anmärkning. VD Lennart Ljungberg beviljades ej ansvarsfrihet efter att en socialdemokrat ansåg att VD ej borde få detta och röstade med oppositionen. Samtliga andra Socialdemokrater ville bevilja ansvarsfrihet även denna gång.

En annan het potatis var diskussionerna kring kommunens badplatser. Enligt ett förvaltningsförslag vill men lägga ner flertalet badplatser i kommunalregi och enbart behålla Sången och Badstrand i Grythyttan. Här beslutade man att återremittera för att vidare utreda frågan angående kostnader för att behålla fler. Man diskuterade även kommunala lekplatser och borttagandet av flertalet. Örjan Fredriksson påpekade här vikten av att inte ta bort lekplatser i områden där mycket barn bor, för att istället renovera dem där få barn bor. Också denna fråga återremitterades för att utredas vidare.

Ett flertal medborgarförslag och motioner angående cykelvägar var också med på dagordningen. Här beslutade en enig nämnd att jobba vidare med det förslag som tagits fram. Ekonomiberedningen ska ta med detta i arbetet med investeringsbudget för 2011.

Man beslutade även om att ge investeringsbidrag för en luftvärmepump till Hällefors Hembygdsförening, samt driftbidrag under 2010 till samma förening. Däremot avslog man en ansökan från Hällefors orienteringsklubb med motiveringen att ansökan borde inkommit tidigare, och inte flera år efter att installationen av luftvärmepump skett.

Nämnden beslutade också att jobba vidare med införandet av en Val- och demokratinämnd som låg som förslag från demokratiberedningen. Man beslutade även att skänka pengar till en forskningsfond som en gåva till Victoria och Daniel. Här yrkade Örjan Fredriksson avslag. Han menade att vi gärna kan skänka pengar till forskningsfonden, men det ska inte vara någon bröllopsgåva. Detta var han tyvärr ensam om att tycka.

Skriv en kommentar