Fullmäktige

Rapport Fullmäktige 100608

Tisdagens kommunfullmäktige var det sista innan det politiska sommaruppehållet. Ledamöterna möttes utanför Folkets Hus av musik och Hyresgästföreningen som körde sin Bygg framtiden-kampanj. Politikerna ombads svara på frågor angående framtidens bostäder. Vänsterpartiets Örjan Fredriksson och Samuel Ericson förärades med diplom och titeln ”Framtidsbyggare”.

Dagordningen var lång och mötet sömnigt, men stundtals vaknade ledamöterna till. Christina Johansson, m frågade under ledamöternas frågestund nytillträdde ordförande i bildningsnämnden, Allan Myrtenqvist, s om något beslut tagits kring att lägga ner förskolan i Grythyttan, och om det fanns någon risk för detta om så inte skett. Allan svarade bestämt nej på båda frågorna. Även omsorgsnämndens Kari Paavonen, s tillfrågades om omsorgsnämnden tagit beslut om att lägga ner äldreboendet i Grythyttan. Kari svarade nej, och hänvisade till att beslutet endast rörde 20 platser. Christina Johansson framhöll vikten av att ge invånarna en korrekt information kring besluten, med hänvisning till den stämning som piskats upp kring Grythyttelistan.

Även frågan kring cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan stod på dagordningen. Här framhöll Stefan Backius efterfrågan och betydelsen av cykelvägar och biföll beslutet som säger att ekonomiberedningen skall ta med frågan i sitt budgetarbete. Även Örjan Fredriksson biföll beslutet och påpekade att det är bättre att bygga cykelvägar mellan orterna istället för murar. Ett medborgarförslag hade lämnats från en person som ej är folkbokförd i kommunen rörande att profilera Hällefors som en cykelkommun. Diskussioner uppstod kring om förslaget skulle behandlas eller ej. Stefan Backius gillade förslaget och försökte därför på författarens uppmuntran ta över förslaget och lämna in det som en motion. Detta mötte lite motstånd men tillslut skickades förslaget vidare till kommunstyrelsen.

Stefan Backius fick också svar på sin interpellation till Peter Carlsson, s angående kommunens näringslivsarbete men önskade en mer djupgående analys till orsakerna bakom varför livsmedelsföretag inte etablerar sig i kommunen. Peter Carlssons svarade med ”Nej, jag har inga kommentarer, det är slut där”. Backius tackade för svaren och konstaterade att Peter Carlsson tydligen gjort sitt inom kommunpolitiken i Hällefors.

Församlingen beslutade också att parkeringsrutorna på torget skall ändras så att man parkerar i 45 gradersvinkel. Antalet krockolyckor på torget behöver minskas och med detta förslag ansåg sig fullmäktige ta ett steg i den riktningen.

Daniel Frisk, s valdes till ny ordförande i omsorgsnämnden och Annalena Järnberg valdes till ny gruppledare för Socialdemokraterna. På dessa punkter valde Sture Beckman, s och Anna-Lena Woll, s att utgå. Beckman förklarade detta med att han ombetts lämna partiet då han även står med på Grythyttelistan. I dagens Nerikes Allehanda kommenterar Beckman det hela med ”Något är fel med S i Hällefors, de har spårat ur fullständigt”.

Skriv en kommentar