Landstinget

Rapport Landstingsfullmäktige 100615

Detta var det sista Landstingsfullmäktigemötet före valet och med tanke på det ganska stillsamt. Det var inte några direkt heta politiska frågor uppe på dagordningen. Gun kunde tyvärr inte delta så det blir lite korta anteckningar den här gången.

Delårsrapporten för jan – april var den punkt som väckte mest debatt. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 99 miljoner bättre än budgeterat, det beror framförallt på att arbetslösheten inte blivit fullt så hög som befarades när budgeten antogs och att landstinget klarat väntetiderna bra. Högern brukar ju ofta anklaga majoriteten för att inte sköta ekonomin och det kan de ju inte göra nu. Alltså fokuserade de istället på att tala om att allt var regeringens förtjänst och att verksamheterna missköts, vilket inte heller stämmer om man läser vad som faktiskt står i delårsrapporten.

Naturvårdsstipendium ur Erik Rosenbergs naturvårdsfond delades ut till Karin Persson för stora pedagogiska insatser inom ornitologin. Karin arbetar ideellt vid Falsterbo fågelstation med guidningar och utbildningar av bland annat skolklasser och intresserad allmänhet. Stipendiet består av 30 000:-, diplom och blomsterkvast.

Den nya politiska organisationen för kommande mandatperiod beslutades. Den har kompromissats fram och där var alla partier eniga i beslutet. Tanken är att organisation ska bli tydligare och begripligare. Beredningarna kopplade till nämnderna och Landstingsstyrelsen försvinner och fler driftsnämnder skapas. Fullmäktiges roll som medborgarföreträdare ska stärkas och tillfälliga beredningar ska kopplas dit.

Tandvårdstaxan är som vanligt en otrevlig historia. Vi ska ta beslut om den, men tandvården för vuxna får inte subventioneras med skattepengar. Från den 1 juli höjs taxan med 4,06 %. Frisktandvårdens högre prisklasser får också en högre avgift från 1 oktober. Vi beslöt också att inrätta ett kompetenscenter för Äldretandvård.

Det här var lite kort från mötet, vill ni höra debatterna så kan man gå in på

http://www2.orebroll.se/playerfm/Player/index.htm?odm1.asx&&20100615161754&&Landstingsfullm%E4ktige%20100615&##

annars kan man gå in på landstingets webbplats; www.orebroll.se och klicka sig fram via Politik och beslut.

Mia Sydow Mölleby

Skriv en kommentar