Partiföreningen

Nya titlar i biblioteket

Nationalekonomi för vänstern, teori för jämlikhet och välfärd – red. Peter Gerlach

Illa far landet – Tony Judt

Fult folk – Linnea Nilsson, Emil Schön

Mediekommunikation – Åsa Hansson, Karl-Erik Marklund

Från förvirring till förändring – red. Emil Berg, Åsa Brunius

Kraschad – Fredrik Virtanen

Lagt kort – Joan Didion

Vi vill upplysera er om att vi kommer att döda i morgon tillsammans med våra familjer – Philip Gourevitch

Skriv en kommentar