Samuel sållar

NA.se – Svar till Christina Johansson ang. Genvägen

Här får nog vän av ordning rycka ut i konsekvensens namn så det inte blir glapp i signalsystemet. Så, på tal om klarsynthet. Det beslut om 2,3 miljoner Christina Johansson pratar om rör ett remissyttrande. Det handlar således inte om något beslut om ytterligare pengar till Genvägen eller inte. Dessa 2,3 miljoner är den kostnad som uppstår för Hällefors kommuns del för att medfinansiera stadstrafiken i Örebro stad i och med den nya organisationen av länets kollektivtrafik som är under arbete. Här tyckte koalitionen att staten bör kompensera kommunerna för de kostnader som det nya regelverket innebär, eller att den nya kollektivtrafiklagen rivs upp och skrivs om, så att mindre kommuner som Hällefors inte belastas för städernas stadstrafik. Oppositionen reserverade sig emot detta yttrande. Utifrån detta blir således Christinas fiktiva satsning på Genvägen snarare ett fiktivt underskott. Nämnas bör också att till grund för dessa ytterligare kostnader för Hällefors kommun ligger Alliansregeringens nya kollektivtrafiklag.

Det är synd att du ej var närvarande på kommunstyrelsen i tisdags då ovanstående skrivelse antogs. Samtliga partier var eniga om att vi alla ska hjälpas åt för att lösa denna viktiga fråga, då även oppositionen med M i spetsen har platser i de församlingar där man kan påverka i frågan. Hällefors kommun behöver så mycket mer än missgrundade försök att plocka billiga politiska poäng.

Samuel Ericson

Skriv en kommentar