Okategoriserade

Överklagar fullmäktiges beslut

Hälleforsvänstern sitter kvar i omsorgsnämnden och kommer överklaga fullmäktiges beslut om att inte bevilja nämnden ansvarsfrihet. Beslutet har fattats på felaktiga grunder och man undrar nu istället om fullmäktiges ordförande Siv Sander kan sitta kvar.

 

–          Vi sitter kvar på våra platser. Det måste finnas några som tar ansvar för organisationen och dom beslut kring individer som alltid måste kunna fattas. Att avsäga sig nu vore oansvarigt och man kan undra hur fullmäktige tänkte, säger Thomas Eklund, ledamot omsorgsnämnden för vänstern.

 

Riktar skarp kritik mot fullmäktiges ordförande Siv Sander som med sin utslagsröst fällde omsorgsnämnden tillsammans med oppositionen. Man valde dock inte att avsätta nämnden och välja in nya ledamöter.

 

–          Sander har i sin iver att gå med Moderaterna och oppositionen i deras politiska spel brustit i sitt uppdrag. Dels kan man ifrågasätta om beslutet motiverades ordentligt, men hon har också brustit i att inhämta skriftliga förklaringar från nämnderna kring revisorernas anmärkningar. Det ska ske innan beslut och det är allvarligt att så inte skett, säger Eklund.

 

Anser att turbulensen inom Socialdemokratin skapar oro i samhället. Istället borde man prata utveckling.

 

–          Om fullmäktige inte har förtroende för en nämnd som jobbar utifrån de mål och den budget man fått från fullmäktige, ja då är det så. Men ska man göra saker ska det göras på rätt sätt och av rätt anledning. Maktspelen och vacklandet inom Socialdemokratin skapar bara en enorm oro bland verksamheten och medborgarna. Vore det inte bättre att prata utveckling? Ytterst ansvarslöst och man kan undra hur Sander kan sitta kvar efter detta, säger Eklund.

 

–          Nu under eftermiddagen har Sander också genom gruppledarna felaktigt försökt kalla till ett extra KF imorgon för att hela omsorgsnämnden ska ha avgått. Men så är inte fallet. Dom verkar inte riktigt veta vad dom håller på med alls just nu. Det måste bli ordning, avslutar Eklund.

 

  1. Dan Karlsson skriver:

    Stå på er! En hälsning från en Hälleforsfödd vänsterpartist i Arboga.

Skriv en kommentar