Okategoriserade

Problemen som ska prövas är demokratiska inte politiska

Lars Ströman, ledarskribent i NA, konstaterar på sin blogg att en domstol inte löser de politiska problemen i Hällefors. Han ställer sig tveksam till den överklagan som bl.a. undertecknad har lämnat till förvaltningsrätten. Jag håller i stort med honom om att en juridisk process inte löser de politiska problemen i Hällefors men jag håller inte med om att den politiska krisen i kommunen är en anledning att sopa misstanken om formella felaktigheter under mattan. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och ansvarsprövningsprocessen är demokratiskt viktig. Medborgarna i Hällefors kommun har, trots rådande kaos, rätt att känna sig trygga i att de demokratiska beslutsprocesserna hanteras enligt gällande lagar.

 

Ströman tycks i sin text utgå från att vi som lämnat in överklagan tycker att själva det politiska beslutet var fel och därför överklagar, vilket är ett missförstånd. Precis som Lars-Göran Zetterlund säger i NA så handlar det om hur beslutet hanterades.

 

Ett prestigelöst och ansvarsfullt samarbete mellan politikerna i Hällefors vore önskvärt men tyvärr finns det inte mycket hopp kvar om att ett sådant är möjligt. Krisen i Hällefors är, som Ströman konstaterar, djup men inte så djup att folkvalda politiker kan slarva med de lagar som finns till för att vår demokrati ska fungera så bra som möjligt. Så nej, Lars Ströman, förvaltningsrätten löser inte våra politiska problem men förhoppningsvis våra demokratiska.

 

Karin Poppius

Skriv en kommentar