Okategoriserade

Vänstern befarar ytterligare ett extra fullmäktige

 

Hälleforsvänstern befarar att den nya majoriteten nu måste kalla in till ytterligare ett extra fullmäktige. Denna gång rör det felaktigheter kring tillsättandet av en ny styrelse för Hällefors Bostads AB. Vänstern menar att majoritetens ständiga snedsteg blir kostsamma för medborgarna och att tid tas från utvecklingsarbetet.

 

– Man har varken avsatt nuvarande styrelse eller valt nya ledamöter i fullmäktige. Dom skickade förslag på namn till årsstämman men årsstämman saknar enligt bolagsordningen mandat att välja styrelse. För att få ordning på det här måste fullmäktige besluta om det, säger Samuel Eriksson, gruppledare i fullmäktige för vänstern tillika ordförande i styrelsen för bostadsbolaget.

 

Fortsatt kritiska till den nya majoritetens hanterande av formalia. Man menar att den nya majoriteten forcerar fram beslut för att tillskansa sig makt och platser. Något vänstern anser hota både demokrati och ekonomi.

 

– Den nya majoritetens maktövertagande håller på att bli en väldigt kostsam historia för medborgarna. Ett extra kommunalråd och flera extra sammanträden. Politikerarvoden som skenar iväg, lagar som bryts och formaliafel på löpande band. Men några politiska visioner hörs inte från dom. Ingen vidare start. Det vore bättre om vi alla la tiden och pengarna på att dra gemensamt för att utveckla kommunen. Nu spiller det politiska kriget dessutom över och skadar bostadsbolaget och hyresgästerna. Så ska det absolut inte vara och jag tycker det är nog nu. Vi i bolagsstyrelsen måste upprätthålla reglerna som skyddar hyresgästerna och bolaget, avslutar Eriksson.

 

Skriv en kommentar