Offentligt möte

Offentligt möte för att bevara Björskogsnäs

Guckusko. Foto: Fredrik Fogelqvist

Guckusko. Foto: Fredrik Fogelqvist

 

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om en eventuell försäljning av naturreservatet Björskogsnäs kallar Vänsterpartiet i Hällefors till ett offentligt möte.

Reservatet Björskogsnäs är unikt och något vi bör bevara gemensamt. Det förvärvades med hjälp av statliga pengar för att utveckla  kommunens profil inom naturvård, turism och ekologi. Att sälja för en spottstyver i syfte att balansera budget anser vi vara kortsiktigt. Framtidsidéerna måste vara mer kreativa än så. Naturreservatens potential i hälso- och integrationsfrågor, samt för turism, marknadsföring och lokal utveckling, är stor.

Om du också bryr dig om din kommun, om naturen eller om du har idéer om hur vi skulle kunna utveckla verksamhet i Björskogsnäs så bör du också delta!

Inbjudan

Vänsterpartiet i Hällefors inbjuder härmed intresseföreningar, organisationer och privatpersoner att tillsammans agera för ett levande Björskogsnäs i fortsatt kommunal ägo.

Datum och plats

Vi träffas onsdagen den 27 November kl 18:00 i Hällefors folkhögskola

Offentligt möte angående Björskogsnäs  [PDF]

Skriv en kommentar