Pressmeddelande

Oppositionen riktar stark kritik mot kommunchef

Oppositionens gruppledare i Hällefors kommunfullmäktige riktar nu gemensam och stark kritik mot kommunchef Hans Karlsson efter att denne under gårdagen skickat ut ett pressmeddelande om en ny kommunikations- och informationspolicy. Gruppledarna menar att Karlsson föregår fullmäktiges beslut i frågan och ställer sig över tidigare fattade beslut.

–          Turerna fortsätter. Nu ställer sig kommunchefen över kommunens högsta organ och informerar om hur saker ska bli innan vi ens hunnit fattat beslut. Knappast i enlighet med nu gällande policy. Det verkar som detta är den nya ordning som majoriteten kör efter. Det här håller inte, politiken blir lidande. Det måste bli ordning, säger Samuel Eriksson, gruppledare för Vänsterpartiet.

Det politiska utrymmet för diskussion begränsas på flera håll och beslut går allt oftare att ifrågasätta. Något man från gruppledarnas sida ser oroväckande på.

–          Enligt kommunchefen ska möjligheterna för politiker att yttra sig efter beslut nu begränsas. Hur är det ens möjligt? Detta samtidigt som möjligheterna att yttra sig i fullmäktige begränsas och rättssäkerheten i besluten störtar. Jag är oroad, säger Ulrika Mellkvist, gruppledare för Centerpartiet.

En rad tidigare felaktigheter från kommunchefens sida har lett till att man nu anser förtroendet för Karlsson vara förbrukat. Gruppledarna ställer sig frågande kring varför inte kommunstyrelsen reagerar.

–          Det här är inte första gången kommunchefen gör bort sig. Majoritetens interna politiska rekrytering blev en flopp. Men varför reagerar inte kommunstyrelsen som är ansvariga? Förtroendet är förbrukat, avslutar Mats Runqvist, gruppledare för Hällefors Oberoende.

Skriv en kommentar