Debatt

2013 – året då demokratin för(e)gicks

2013 var inget bra år i Hälleforskommun. Lokalpolitiken har liknat en fullastad buss som med full gas rusar rakt mot den demokratiska ruinens brant. Fartblindhet och tunnelseende gör att chaufförerna inte ser varningsskyltar eller bromsignaler. Färden började med att den breda Koalition2014brakade samman efter att HOB hoppat av och S bröt sönder den inifrån.

KFs ordförande Siv (S)ander valde att tillsammans med Christina Johanssons dåvarandeborgerliga opposition neka att bevilja omsorgsnämnden ansvarsfrihet. Resultatet blev att nämnden och dess C-ordförande tvingades avgå och avbryta sitt stora arbete för att få verksamheten på rätt köl. På samma sammanträde föreslog den då ännu inte uttalade nya majoriteten att hela nämndorganisationen omgående skulle tas bort och ersättas av en allhärskande kommunstyrelse som skulle överta nämndernas beslutsfattande. Centern hoppade av koalitionen med anledning av den grova socialdemokratiska kränkningen och socialdemokraterna meddelade senare oss i Vänsterpartiet via media att de avsåg bilda en ny majoritet med den borgerliga oppositionen. Manegen låg färdigkrattad. Förmodligen enligt plan.

Sedan börjar de allvarliga misstagen begås. Socialmoderaterna beslutade av någon konstig anledning att entlediga alla nämnder och tillsätta nya trots att den nya majoriteten hade majoritet i de befintliga. Ett beslut som överklagades och fortfarande ligger inne för avgörande hos förvaltningsrätten. Sedan tillsätts för första gången ett moderat kommunalråd i en av landets traditionellt rödaste kommuner. Orsaken till detta är fortfarande höljt i dunkel men moderaten lovade i alla fall i SVT att ”kraftsamla” för att slimma organisationen, öka den övergripande kontrollen och se till att inte alltför många får fasta anställningar. Tyvärr glömde majoriteten bort att besluta om detta så under ett halvår agerade hon utan att vara vald. Resultatet av ”kraftsamlandet” har redan lett till ökade politiska kostnader med hundratusentals kronor. Och nu är även detta besluts giltighet ifrågasatt eftersom Johansson med make själva deltog och var jäviga i det försenade valet med omstridd retroaktivitet.

När man sedan gör sig av med dåvarande kommunchef i förtid och tillsätter en socialdemokratisk politiker från Hallsberg utan rekryteringsprocess och utan att MBL-förhandla förstår många att något riktigt allvarligt är i görningen. Facken reagerar och stämmer kommunen. Det visar sig snart också att den nya kommunchefen har svårt att skilja på politiker- och tjänstemannarollen. Han påstår bland annat i ett utskick att det är tjänstemännens fel att moderaten inte blivit vald av KF. Många blir förbannade och kommunchefen får öppen kritik från sin förvaltning. Oordningen fördjupas och ännu en ny person anställs för att agera koordinator. Innan helgerna presenterade kommunchefen hur en ny informations- och kommunikationspolicy blir att se ut. Detta skedde helt enligt den ”nya ordningen”, alltså innan att fullmäktige fattat något beslut om den. Frågan är nu vem som kommer att bli den nya kommunchefen efter den tillfällige socialdemokraten och vad moderaten nu ska göra efter att hennes utlovade halvår som kommunalråd är över?

Sammantaget är det en oroande förändring vi fått se under 2013. Beslut verkställs innan beslut är fattade, regler och lagar åsidosätts, avtal tecknas utan mandat, informationshanteringen koncentreras nära makten, chefer vingklipps och de ytterst ansvariga vägrar ta ansvar. Så värst mycket politik blev det inte. Medborgarna och anställda inom Hällefors kommun förtjänar så mycket mer.

Vi vill med detta tillbakablickande inlägg önska alla ett gott nytt år i mening ett betydligt bättre demokratiskt år 2014. Vårt nyårslöfte är att fortsätta arbeta för mer ordning och mer politik. Sossemoderaternas bussresa har gudskelov en sluthållplats – den 14 september 2014.

God fortsättning!

Stefan Backius och Samuel Eriksson

 

Publicerad i ETC Bergslagen 3/1 2014.

Skriv en kommentar