Debatt

Hällefors kommun är inte till salu

Nedan följer Hälleforsvänsterns anförande av Stefan Backius vid den allmänpolitiska debatten under fullmäktiges sammanträde 11/2.

 

Sedan högervridningen av styret i kommunen som skett sedan april 2013 har vi oroat oss. Tänk om den misslyckade privatiseringspolitiken ska komma även till Hällefors.

Den diskuteras just nu livligt på riksplanet eftersom privatiseringarnas konsekvenser blivit uppenbara för många i Sverige. Vi är många som inte kan förstå varför vårdcentraler skall dri-vas i privat regi, varför apoteksnäringen avreglerats eller varför bilprovningen ska skötas av privata aktörer. På vilket sätt blev det bättre i Hällefors med ett privat apoteksmonopol istället för ett offentligt? Vad tjänar jag på att åka till en privat bilprovning i Filipstad istället för en statlig? Vad ska dom konkurrera om, att vara lite mer tillmötesgående i bedömningen av trafiksäkerheten kanske? Är det många som fortfarande åker tåg? Privatiseringen inom skolorna skapar ytterligare segregation. Det är självklart omtanken om eleverna, inte om marknaden, som ska vara styrande för vår skolpolitik.

LOV är ett privatiseringssystem inom omsorgen som regeringen vill tvinga på alla genom lagstiftning. Tvångsprivatisering! Bland de kommuner som hittills frivilligt infört LOV börjar alltfler överge det. Kristinehamn har redan gjort det. Södertälje och Fagersta har bestämt att göra det. Fler står på kö. Problemen är många. I Fagersta var det knappt några som valde nåt annat än kommunens hemtjänst och inget företag erbjöd sina tjänster. Det blev för dyrt att ha det kvar. I Södertälje sitter cheferna för företaget JOME omvårdnad häktade misstänkta för ekonomisk brottslighet. Det enda man kan göra för att förhindra att detta händer igen är att avskaffa LOV konstaterade kommunen i en utredning. Den största svagheten för Södertäljes del är att man inte kan begränsa antalet utförare. Fagersta och Södertälje har olika förutsättningar och problem men samma lösning – avskaffa LOV.

Det har nu också här i Hällefors pratats om att omsorgsnämnden ska ta ställning till LOV:en till sommaren. Men i rådande samhällsklimat där en överväldigande majoritet håller med oss i vänstern om att valfrihet inte handlar om rätten att göra vinst är vi inte längre så oroliga inför detta. Det handlar ju om rätten att påverka och få en bra omsorg. Högerkoalitionen här i Hällefors vet också att dom kan lita på att vi kommer att motverka en sådan utveckling. Vi kommer inte att öppna upp för riskkapitalbolag i vården att bedriva verksamhet med våra äldre i kommunen. Det LOVar vi!

Det vi istället bör oroa oss för är det som högerkoalitionen igår meddelade att de vill genomföra. Att utlokalisera viktiga övergripande utvecklingsfunktioner i kommunförvaltningen. Efter att ha läst den magra utredningen kring detta ställer vi oss några frågor:

– Vad ska turismresurserna göra i Nora? – Varför ska vi inte ha någon miljö/samhällsplanerare hos oss? – Upphandling är väl viktigt att det finns kompetens kring i Hällefors kommun också? – Medborgarplatsen är väl viktig för dialog och politikernas verklighetsförankring?

är en del i en större under längre tids pågående samhällsförändring. Steg för steg förflyttas inflytandet över viktiga samhällsfrågor allt längre bort från Hällefors kommun. Det är en maktförflyttning som pågår, från periferin in mot centrum. Nu vill man ytterligas skynda på denna utarmning. Viktiga och strategiska frågor som turism och övergripande samhällsplanering förläggs nu långt bort från oss. Vi behåller kostnaderna men förlorar arbetstillfällena.

Sveriges välfärd blir allt mer ojämnt fördelad. Idag beror det på vart man bor hur tillgången till välfärd ser ut. Vi som befinner oss i periferin, på landsbygden, i de små kommunerna, vi ser detta. Vi ser den geografiska orättvisan i dagens Sverige. Privatisering riskerar att tömma landsbygden på vårdcentraler, skolor och apotek, och att försämra tele- och annan service.

Därför jobbar Vänsterpartiet för en hållbar utveckling av hela Sverige som även påverkar Hällefors kommun. I vår landsbygdsplattform har vi lagt ett 80-tal förslag till en hållbar utveckling av skogs- och landsbygder som också lyfter Hällefors kommun. Några exempel:

* Gröna näringar och en ökad självförsörjning av livsmedel är nödvändiga för att ställa om vårt land i en hållbar riktning.

* Vi vill omfördela våra gemensamma resurser mellan rika kommuner och utsatta regioner så att välfärd och grundläggande service fungerar i hela landet.

* Vi vill införa en rabatt på studielånet för personer som jobbar i bristyrken och som etablerar sig i områden med stora rekryteringsproblem, exempelvis Bergslagen.

* Vi vill tillsätta en kommission med representanter från arbetsmarknadens parter, för att finna lösningar för att säkra personalförsörjningen på landsbygden. Att behålla och rekrytera ny och kompetent personal är en avgörande fråga för Hällefors kommuns framtid.

* Vi ska förbättra arbetsvillkoren inom välfärdsyrkena. Heltider ska vara norm, delade turer ska finnas endast i undantagsfall, inflytandet över arbetet ska vara stort. Många yrken behöver bättre löneutveckling.

* Vi vill att statsbidragen till kommuner och landsting ska höjas.

Vi måste själva ta kontroll över våra verktyg och strategiska områden. Vi som sitter i detta fullmäktige har fått mandat att driva frågor som innebär en omställning till ett mer hållbart samhälle, både ur ekologisk, ekonomiskt och en geografisk aspekt.

Vi vill se ett samhälle där man kan lita på att skattepengarna går till vården av våra äldre, till våra ungas utbildning, till kultursatsningar eller till upprustandet av Hällevi. Skattepengarna ska inte gå till riskkapitalbolag eller ökade politiska kostnader. Vi arbetar för ett samhälle där en kan lita på att en har en trygg anställning eller att en kan engagera sig i lokalpolitiken och vara med och påverka i viktiga framtidsfrågor. Det är det uppdragit vi fått från våra medborgare.

Och det går också att lita på att Hälleforsvänstern kommer arbeta för det – För vi är inte till salu.

Skriv en kommentar