Pressmeddelande

Måste få en omsorg att lita på

I sitt budgetförslag för Hällefors kommun prioriterar Vänsterpartiet att stärka bemanningen i äldreomsorgen. Partiet vill ta bort delade turer och öka personalens möjligheter till fortbildning.
– Det har varit tydligt under många år att omsorgen fått för lite resurser. Vi lägger vår stora satsning på äldreomsorgen och hemtjänsten. Med den blir det möjligt att omedelbart stärka bemanningen i dessa verksamheter. Så nu får övriga partier bekänna färg. Vill de anställa fler eller inte? säger Maria Gustafsson (v).
– Det handlar också om att stärka dialogen kring äldreomsorgens framtid och omsorgens resurser. De äldre måste få vara delaktiga i det. Vi måste få en omsorg att lita på, säger Stefan Backius, Vänsterpartiets kommunalrådskandidat.
Ser framåt. Vänsterpartiet menar att budgetförslaget tar avstamp i framtidsfrågor om grön omställning och samhällsplanering som stärker orten. Man vill satsa på utveckling av centrum, lokal handel, lokala upphandlingar, turism och föreningsliv.
– Vänsterpartiet samarbetar gärna, men av ideologiska skäl aldrig med Moderaterna. Med Vänstern vid makten försvinner därför det extratillsatta kommunalrådet. De pengarna läggs istället på en föreningsutvecklare. Föreningslivet är oslagbart för att skapa gemenskap, delaktighet och god hälsa. Det är bättre använda pengar, säger Stefan Backius.
– Det är valår och viktigt att värderingarna kommer fram. I Vänsterns budgetförslag framgår att vi vill ha en bra välfärd för alla. Vänsterpartiet är ett välfärdsparti. Det speglar våra värderingar om ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle, säger Johan Stolpen, Vänsterpartiets ordförande i Hällefors.

Skriv en kommentar