Kommunalpolitiken

100 första dagarna med Hälleforsvänstern

Om vänstern får makten i Hällefors under nästa mandatperiod ska följande 13 åtgärder vara påbörjade och vissa även fullföljda efter de första 100 dagarna i majoritet.

1. Mer pengar till omsorgen samt inleda en verklig dialog med pensionärsorganisationerna om framtidens äldreomsorgsriktning.
2. Sjösätta en modifierad och billigare politisk organisation med bibehållna nämnder som arbetar kvalitetsutvecklande med kärnverksamheterna.
3. Fördjupa dialogen kring näringslivsutveckling för att säkerställa allsidig och verkligt inflytande från företagarorganisationerna.valaffisch 2014
4. Inleda miljöarbetet med förberedelser för en grön omställningsplan.
5. Börja bygga upp tillit och arbetsglädje i kommunhuset och säkerställa rätt kompetens på de viktiga chefsnivåerna.
6. Förändra budgetprocessen så att felbudgeteringarna minimeras.
7. Inleda en dialog med köpmännen och företagarna för att skapa attraktivare torg och offentliga utrymmen.
8. Budgetera för att kunna anställa fler specialpedagoger i skolan samt införa ”Nattis” i Hällefors kommun från och med hösten 2015.
9. Öppna upp kommunhuset för medborgarna och ta bort den låsta säkerhetsdörren bakom Medborgarplatsen.
10. Påbörja arbetet med att få fler heltidstjänster inom omsorgen.
11. Snygga upp kommunalrådets rum så att det blir representativt och gästvänligt och även kan användas av företag och kommuninnevånare vid speciella tillfällen.
12. Anställa en föreningsutvecklare med uppdrag att öka deltagandet och utbudet i våra kultur- idrotts och fritidsaktiviteter.
13. Inleda en förstudie att starta upp ett avlastande korttidsboende i Hällefors för utskrivna från sjukvården som även kan användas av andra kommuner.

Skriv en kommentar