Kommunalpolitiken

Interpellation riktad till kommunstyrelsens ordförande

Till kommunstyrelsens ordförande:

Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd?

Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att komma tillrätta med detta problem. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket välkommet tillskott till en ansträngd ekonomi.

För Vänsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla barn till del. De barnfamiljer som har det allra svårast ekonomiskt är de som lever på ekonomiskt bistånd.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg: – Kommer kommunen att sänka det ekonomiska biståndet med motsvarande summa för berörda familjer som följd av att underhållsstödet höjs?

 

Johan Stolpen (v)

Skriv en kommentar