Kommunalpolitiken

Reservation

Härmed reserverar vi oss mot första beslutssatsen i §27 KS 2015-08-25, Rapport Björskogsnäs.

Besluten i den process som rapporten redogör för har inte fattats i demokratisk ordning. Det har inte funnits någon budget för projektet och avtal har skrivits med skattebetalarnas pengar trots att kostnaden varit okänd och upp till annan aktör. Processen har inte skett i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Därmed har Hälleforsföretagen inte haft chansen att lägga anbud.

Ritha Sörling (v)

Maja Loiske (v)

Skriv en kommentar