Pressmeddelande

Vänstern inte bakom yttrande

Pressmeddelande 2016-04-04

På ett stängt extra kommunstyrelsemöte i eftermiddag beslutade den politiska majoriteten att yttra sig till Förvaltningsrätten. Detta med anledning av Konkurrensverkets yrkande att Hällefors kommun ska betala upphandlingsskadeavgift på 190 000 kronor. Det handlar  om de uteblivna upphandlingarna i samband med TV4:s Sommar med Ernst.

”Vänsterpartiet ser ingen anledning att ifrågasätta Konkurrensverkets bedömning och står i likhet med övriga oppositionen därför inte bakom kommunstyrelsens beslut”, säger Ritha Sörling (v), kommunstyrelseledamot.

För ytterligare upplysningar: Ritha Sörling

 

Skriv en kommentar