Partiföreningen

Kongressrapport

Vänsterpartiets kongress i Örebro 5 – 8 maj

När Vänsterpartiet höll sin 41:a kongress i Conventum var det första gången som den förlades till Örebro. Katja Ollila och Johan Stolpen var där som två av Örebro läns åtta valda kongressombud med rösträtt. Johan Stolpen var dessutom delegationsledare för Örebro.

– Kongressen är det högsta beslutande organet i Vänsterpartiets organisation. Där väljer vi partiets ledning och beslutar demokratiskt, ofta efter hård debatt, hur vår politik ska utvecklas, förklarar Johan Stolpen.

Förutom nya strategiska huvudlinjer i partiprogrammet, allmänna motioner, organisations- och stadgemotioner behandlade kongressen i år ett helt nytt politiskt program, kallat Ekoeko, en förkortning av ekologiskt-ekonomiskt program.

– Klimatförändringarna kräver en omställning av politiken och samhällsbygget. Ekoeko är en satsning för att Vänsterpartiet ska ta ledningen i det arbetet och bli det ledande klimatpartiet. Och nu är programmet på plats, säger Katja Ollila.

– I Ekoeko tar vi fram konkreta förslag som kan vinna brett stöd och bli genomförda. Det handlar inte om att vara radikala i orden vi säger utan om att vara radikala i förslagen vi lägger. Mindre fluff och mer verkstad, säger Johan Stolpen.

I Ekoeko-programmet slås bland annat fast att:

 • Vi behöver lösningar på samhällsnivå, inte individnivå. Det är inte människors livsstil det är fel på, det är samhällets strukturer som är dåliga.
 • En omställning behöver inte göra livet sämre. Rätt utformad kan klimatomställningen bli ett samhällsprojekt som väcker hopp om en bättre värld.
 • Marknaden kommer inte fixa klimatproblem. Därför räcker det inte att politiken är grön – den måste vara rödgrön. Det röda står för en jämlikare fördelning av resurserna men också en hög materiell standard för alla. Det är de riktigt rika och stora resursförbrukarna som omställningen får störst konsekvenser för. Arbetet för ett hållbart samhälle går hand i hand med arbetet för ett demokratiskt och solidariskt samhälle.
 • Klimatomställningen kräver att den ekonomiska och ekologiska politiken vävas samman. De kan inte betraktas var för sig.Maja Loiske och Stefan Backius från Hällefors var med på kongressen som volontärer/funktionärer. Stefan var också med och arrangerade ett dagsprogram för Vänsterpartiets kulturnätverk dagen före kongressens öppnande.

Katja Ollila

 • Medlem i Vänsterpartiet sedan 2014
 • Brinner för: Att alla ska ha råd att inte bara leva ett drägligt liv utan också kunna unna sig något extra ibland. Det ska inte bero på vilket jobb du har eller om du av någon anledning inte arbetar.
 • Detta var min första kongress.
 • Var uppe i talarstolen: En gång. Talade för vår och Degerforsvänsterns motion om att staten ska ta också det ekonomiska ansvaret i asylpolitiken då asylpolitiken är ett statligt politiskt ansvar.
 • Intryck jag tar med mig från kongressen: Att fler fackligt aktiva valdes in i partiets ledning. Att kongressen beslutade trappa upp det facklig-politiska arbetet. Enigheten att vi måste bli ännu bättre på att locka LO-arbetare till Vänsterpartiet.

Johan Stolpen

 • Medlem i Vänsterpartiet sedan 2002
 • Brinner för: Att vända den växande ojämlikheten där de superrika drar ifrån alla oss andra. Mer jämlik fördelning skulle skapa fler individuella möjligheter för de flesta, tvärtemot vad högern säger.
 • Detta var min andra kongress. Har också varit på flera i vårt ungdomsförbund, Ung vänster.
 • Var uppe i talarstolen: Tre gånger. Talade för 1) att en elektrifiering av den idag fossildrivna stålindustrin ska vara ett uttalat mål i Ekoekoprogrammet, och att stålindustrin därmed behöver garanteras säker tillgång till el
  2) vår motion om att skriva in aktiv regionalpolitik som en strategisk huvudfråga i partiprogrammet3) våra och Degerfors motioner om lagstiftning för ge anställda möjlighet att ta över produktion som flyttar, och att införa regler för banker att tillhandahålla investeringskapital också utanför städer och så kallade tillväxtzoner.
 • Intryck jag tar med mig från kongressen:
  Att Ekoeko-programmet ställer större krav på oss som lokala företrädare för (v) att jobba för en klimatomställning.

Skriv en kommentar