Fullmäktige

Allmän visstid

Hällefors 2016-09-27

Huvudanförande 5 min vid kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt

 

Allmän visstid

Att ha en otrygg anställning för med sig oro och stress.
2007 under den borgerliga regeringstiden infördes anställningsformen Allmän visstid.

Allmän visstid är den mest otrygga anställningsformen eftersom arbetsgivaren utan motivering kan undvika att ge en fast anställning. EU-kommissionen kritiserar återkommande Sverige för missbruk av visstidsanställningar.

Vänsterpartiet anser att tidsbegränsade anställningar i många fall behövs, som vikariat, säsongsanställningar eller arbetstopp. Men vi tycker att det ska finnas objektiva skäl för dem.

Därför vill Vänsterpartiet avskaffa anställningsformen allmän visstid. Vi jobbar över hela landet för att regioner och kommuner går före när det gäller anställningsvillkor.

Vänsterpartiet i Hällefors kommer driva att kommunen ser över och börjar avveckla användningen av allmän visstid.

 

Tillitsreform omsorgen

Filipstads kommun, där V har ordförandeposten i socialnämnden, valde att inte införa planeringssystemet Timecare i äldreomsorgen eftersom man hade stora delar av personalgruppen emot sig. Man lyssnade på personalen.

Istället jobbar man i självstyrande grupper, utan att för den skull ha avskaffat chefsleden. Men man har en tydlig uppdelning mellan övergripande ledningsfunktion kontra det mer detaljerade, praktiska arbetsupplägget.

När vi i vårt parti lyssnar på de som arbetar i äldreomsorgen i Hällefors kommer ofta kritik mot just Timecare upp. En sak bland andra är detta med att den som jobbar deltid måste in och jobba lika många dagar som de som går på heltid.

Det finns garanterat fördelar med den rigorösa systematik som Timecare erbjuder. Men det man vinner i ena änden förloras lätt i den andra. Arbetsglädje, exempelvis.
Vänsterpartiets inställning är att inflytande, ansvarstagande och arbetsglädje hänger ihop – och det i sin tur hänger ihop med kvalitet på utfört arbete.

När Jonas Sjöstedt i våras hade ett möte i Kopparberg berättade han om Skönsmons hemtjänstsdistrikt i Sundsvall som han besökt. De har infört ett nytt arbetssätt där brukare och personal fått ökat inflytande.

För ett tag sedan mailade jag Sjöstedt för att få mer information. Han berättade att Sundsvall, som styrs av S, V och C, nu håller på att införa Skönsmonsmodellen i hela äldreomsorgen.

På SKL:s hemsida under rubriken ”Demokrati, ledning, styrning” kan man läsa om Skönsmon:
Efter att länge försökt justera olika rutiner gjorde de ett omtag. Såväl undersköterskor som chefer gjorde många och långa besök hos kunderna.

Citat: ”När bilden av vad som var viktigt för kunderna blev tydlig fick arbetslaget i uppdrag att själva organisera arbetet så att största möjliga kundnytta skulle uppnås.”

Nu har vi ju kört Timecare i Hällefors. Tanken var att systemet skulle utvärderas efter viss tid. Vad jag förstått har det gjorts en enkät där det framkommer en del kritik, men majoriteten har inte lyft upp den till ordentlig politisk diskussion. Det behöver nu ske.

Vi ska inte föregå vad som kan komma ut av det, men även om majoriteten tänker fortsätta med Timecare, kommer Vänsterpartiet jobba för en satsning på att stärka brukarnas och personalens inflytande över det praktiska arbetsupplägget i äldreomsorgen.

Förutsättningarna för en sån satsning är goda med tanke på den 17 miljoner som Hällefors preliminärt tilldelas från de 10 vänstermiljarder till kommuner och landsting som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

 

Klimatstrategi

Jag gick igenom lite gamla papper på vår partilokal och hittade en klimatstrategi för Hällefors kommun. Den är inte längre aktuell, men klimatfrågan har inte blivit mindre aktuell, tvärtom.

Googla på orden klimatstrategi och kommun och ni kommer se att en uppsjö kommuner, även små, har klimatstrategier. Det är självklart idag: Alla måste hjälpas åt för att bygga ett samhälle som klimatet tål.

Martin O ́Malley, fd. demokratisk presidentkandidat, sa att klimatförändringarna och det ökade behovet av grön teknik innebär en stor möjlighet för amerikansk industri och ekonomi.
Jag tror att samma sak gäller för många små landsbygdskommuner i Sverige.

Om vi som kommun ligger i framkant kommer vi uppfattas som en attraktiv kommun som drar till sig fler innovativa aktörer.
Det skulle kunna bli ett sätt att möta och mota avfolkningen.

Självklart ska Hällefors kommun ha en klimatstrategi, självklart måste den omsättas i praktisk handling.
Jag har försökt spegla Vänsterpartiets politik genom att tala om välfärden och klimatet.

Klimatet är en samhällsfråga, inte en individfråga, och måste därför mötas med politiska lösningar på alla politiska nivåer.
Man kan lita på att Vänsterpartiet är dem som tar klimatfrågan på störst allvar.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att schyssta, bra arbetsvillkor för vår personal i andra änden resulterar i arbetsglädje och en välfärd att lita på för kommunens invånare.

 

Johan Stolpen,

partiföreträdare/ordförande Vänsterpartiet Hällefors

  1. Berit Qvarnström skriver:

    Det har tillsatts en hållbarhetsberedning, och varje gång en klimatstrategi kommer på tal, hänvisar majoritetspolitikerna till den. Det märkliga är bara att hållbarhetsberedningen inte har fått några riktlinjer för sitt arbete, eller något konkret uppdrag. Denna beredning skulle kunna åstadkomma ett första förslag till klimatstrategi, men tyvärr får man se den som ett meningslöst alibi.

Skriv en kommentar