Kommunalpolitiken

Angående simhallsbygget

Det finns tre huvudanledningar till att Hälleforsvänstern gillar tanken på att bygga en simhall i Hällefors och är av den uppfattningen att vi bör bygga den lite längre fram. Vi kan se det som en satsning på skolan, då bland annat simning är en del i idrotten. Vi kan se det som en framtidssatsning för att öka attraktionskraften för kommunen och det kan även ses som en satsning för att påverka folkhälsan positivt genom att medborgarna erbjuds ytterligare en motionsform som kan utövas av både ung och gammal.

Vi kommer dock inte rösta för förslaget som det ser ut nu eftersom vi har i färskt minne hur det kan se ut inom skola och omsorg när budgeten inte går ihop och vi måste göra drastiska nedskärningar som drabbar både personal som användare. Vi har ju trots allt varit i ganska prekära situationer förut på grund av ansträngd ekonomi. Om vi inte har en tydlig strategi för Hällefors på både kort och lång sikt så skulle ett ekonomiskt åtagande av den här storleken med all säkerhet skapa vissa bekymmer i framtiden.

Hälleforsvänsterns målsättning är att bygga ett fungerande Hällefors från grunden, där vi börjar med att säkerställa att de verksamheter och lokaler vi redan har, är i gott skick. Vi har en kortsiktig strategi som framförallt rör personalförstärkning i vår lokala välfärd men vi har också en långsiktig strategi som rör nya bostäder, byggande av nya äldreboenden och ett nytt centrum som människor faktiskt skulle vilja vistas i.

För att Hällefors kommun ska kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt så måste vi ha vår översiktsplan klar och en aktuell och ändamålsenlig lokalförsörjningsplan. Därefter kan vi börja bygga vårt gemensamma samhälle med vetskapen att allt vi gör ingår i en långsiktig satsning och att risken för överilade beslut är avsevärt mindre.

Majoritetens initiativ för simhallen behöver inte vara förgäves. Vi ser projekteringen och de tekniska underlagen som en grund som vi kan använda oss av när kommunens övergripande strategi är klar.

För att säkerställa att skolan får förutsättningar att klara sitt uppdrag vad gäller simundervisning, föreslår Hälleforsvänstern att politikerna avsätter öronmärkta pengar till denna verksamhet. Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att till budgetprocessen i vår räkna fram hur mycket som behöver skjutas till årligen fram till tidpunkten då simhallen är klar.

Vänsterpartiet i Hällefors

Skriv en kommentar