Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Ett levande centrum: Budgetförslag

Ett levande centrum Ett centrum är först och främst en medborgarnas plats. En allmän plats dit olika människor ska ha tillträde och där olika intressen ska samsas. Allmänintresset måste därför ställas över särintressena. Därmed är en samhällsplanerande politisk process ett värderingsarbete samtidigt som det också underbyggs av fakta grundade på sakkunskap. De politiska besluten rör sig i skärningspunkten mellan visioner och prioriteringar utifrån begränsade resurser. I december 2016 ska Hällefors kommuns översiktsplan (ÖP) stå klar. Där ska den strategiska, långsiktiga och övergripande riktningen för Hällefors kommuns framtida fysiska utformning tydliggöras. Vänsterpartiets målsättning med vårt budgetalternativ är att skapa bästa möjliga...

Budget med fokus på människan

  Hälleforsvänstern presenterade idag sitt budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde. Vi vill satsa mer pengar på skolan, mer öppettid på Valhalla och Lilla Kvarn samt utveckling av Björskogsnäs. Istället för en budget som bara sätter fokus på en bra ekonomi vill vi nu sätta människan först.   – Det har varit mycket tuffa beslut de senaste åren. Men vi är äntligen på rätt väg nu. Därför gör vi bedömningen att det finns utrymme för att satsa mer på verksamheten i ett läge där det verkligen också behövs för att säkerställa människors behov, säger Johan Stolpen, ordförande för Hälleforsvänstern.   Ett lägre...